Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Enamik eksperte usub olukorra halvenemist aasta lõpuks
Käesoleva aasta esimest kvartalit iseloomustab sügav surutis majanduses, kuid Eesti majanduse edasiste arengute suhtes jagunevad ekspertide hinnangud kahte leeri. 59 protsenti on seisukohal, et kuue kuu pärast on olukord praegusest halvem, kuid 41% usub, et enam halvemaks olukord ei lähe.

Samas arvavad kõik Eesti Konjunktuuriinstuudi eksperdid, et inflatsioon on kuue kuu pärast oluliselt madalam. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimunud pressikonverentsil (vaata videosalvestust www.mkm.ee leheküljelt) ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur Leev Kuum, et ekspertide hinnangul võib tänavu neljandas kvartalis hinnalangus võrreldes 2008. aasta neljanda kvartaliga tulla -1,6%.

Nii Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide kui ka ettevõtjate ja tarbijate hinnangud Eesti majandusele olid esimeses kvartalis viimase viieteistkümne aasta madalaimal tasemel ning ebakindlus on pigem süvenenud kui vähenenud.

Esimeses kvartalis jätkunud majandusolukorra halvenemise märksõnadeks on sisenõudluse madal tase ning välisturgude kokkukuivamine, mille suurimaks negatiivseks tagajärjeks on süvenev tööpuudus. Kuna Eesti majanduse käekäik on endiselt suures sõltuvuses arengutest Euroopa Liidus ja kogu maailmas, muudab see Eesti olukorra ebakindlaks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Lauri Tammiste sõnul läheb üle 95% Eesti ekspordist riikidesse, kus nii sel kui ka järgmisel aastal majandus kukub. „Ekspordi säilitamine, rääkimata selle kasvatamisest, on seetõttu äärmiselt keeruline. Samas on Eesti eksportijate osakaal neil turgudel nii väike, et me ei peaks automaatselt eeldama oma partnerite turulangusest tagasilööke Eesti ettevõtjate jaoks,“ lisas Tammiste.

Rääkides riigi abist ettevõtetele, toonitas Tammiste: „Oleme riigi erakorralisest tugipaketist mõned abinõud juba jõustanud ja jätkuvalt kutsume ettevõtjaid kasu saama EASis ja KredExis juba olemasolevatest meetmetest.“

Konjunktuuriinstituudi märtsis tehtud küsitluse põhjal võib öelda, et majanduslik kindlustunne langes tööstuses, ehituses, kaubanduses ja tarbijatel.

- Tarbijate kindlustunne

Tarbijate kindlustunne langes esimeses kvartalis jätkuvalt ja oli märtsis kogu vaatlusperioodi (1992-2009) madalaimal tasemel. Usk oma pere ja Eesti majandusolukorra paranemisse järgneva 12 kuu jooksul on madal ja elanike hinnangul tööpuudus oluliselt kasvab. Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing nentis, et tuleb loota, et ehk tekib juurde eraettevõtjaid, kes ise endale töökoha loovad.
Konjunktuuriinstituudi küsimusele „Kui olete tööl käiv inimene, siis kui suur on tõenäosus, et jääte järgneva 3 kuu jooksul tööta?“ vastustest ilmneb, et iga viies praegu tööl käivast inimesest peab lähema kolme kuu jooksul (väga või küllaltki) tõenäoseks tööta jäämist. Rohkem on muret töökohaga kas siis noorematel inimestel või siis pensioniealistel. Mida madalam on töötaja haridus, seda tõenäosem on tööta jäämine.

Tarbijabaromeeter näitab, et tarbijate püsikaupade ostuplaanid on 2009. aasta märtsis tagasihoidlikumad, kui need olid veel detsembris, eratarbimise langus Eesti lähikuudel jätkub. Samas ootavad tarbijad inflatsiooni olulist alanemist.

- Töötlev tööstus

Töötleva tööstuse olukord on endiselt halb. Nii sise- kui välisturu nõudlus püsib tavalisest madalamal tasemel. Ettevõtete hinnangul liigub toodangu maht ka eelseisval kolmel kuul langustrendil, kuid varasemast aeglasemas tempos. Ettevõtete prognooside kohaselt lähimal kolmel kuul toodangu mahu langus jätkub, kuid varasemast aeglasemas tempos. Toodangu müügihindade alandamist kavandab iga kolmas ettevõte. Töötajate arvu plaanib vähendada järgneva kolme kuu jooksul 47% ettevõtteid.

- Ehitusturg

Esimeses kvartalis madalseis ehitusturul süvenes, kuid järgmisel kolmel kuul nõudluse langus peatub teatava hooajalise elavnemise mõjul. Ebapiisavat nõudlust olulisima ehitustegevust piirava tegurina nimetanud ettevõtete osakaal kasvas märtsiks ligi 90%-ni. 71% ettevõtete teatel nende ehitustegevuse maht viimasel kolmel kuul vähenes.

- Kaubandus

Aasta esimesel kolmel kuul jätkus kehv seis kaubanduses. Müügi vähenemisest teatanud kaupluste osakaal kasvas ligi 80%-ni. Järgmise kuue kuu jooksul konjunktuuri halvenemine jätkub, kuid senisest aeglasemalt. Lähema kolme kuu müügiprognoosid näitavad mõõdukat hooajalist paranemist, kuid jäävad tervikuna negatiivseks. Alates aasta lõpust püsib kõrgena personali vähendada kavatsevate kaupluste osakaal (märtsis 47%). Hinnataseme alandamise trend, mis on olnud jälgitav aasta algusest, jätkub ka lähemal kolmel kuul.

-Teenindus

Teenindussektoris on situatsioon on sesooni mõjul aeglaselt paranemas, lähikuudeks näevad firmad ette mõnevõrra soodsamat nõudlust.

- Toidukorvi maksumus

Suurem osa toidukorvi kaupadest 2009. aasta esimeses kvartalis odavnesid ning sellega vähenes ka toidukorvi maksumus eelmise kvartaliga võrreldes. Aastatagusest tasemest on toidukorv siiski veel kallim. Teiseks kvartaliks prognoosib Konjunktuuriinstituut toidukorvi maksumuse jäämist esimese kvartali tasemele.


Heli Lehtsaar
08 Aprill 2009
  Kommentaarid