Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru maavanem kutsub elanikke järgima heakorratöödel tuleohutusnõudeid
Tulenevalt Päästeameti peadirektori ettepanekust kutsub maavanem Urmas Tamm üles Lääne-Virumaa elanikke olema ettevaatlikud ja kinni pidama algavatel kevadistel heakorratöödel tuleohutusnõuetest.

Soojad ilmad meelitavad inimesi välja kevadtöid tegema, kulu ja prahti põletama. Peab aga meeles pidama, et kevadise prahi põletamisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid, samuti seda, et kulu põletamine on Eestis kategooriliselt keelatud.

Päästeameti andmeil oli 2008. aasta aprill kõige metsa ja kulupõlengute rohkem kuu Eestis, mil oli kokku 930 metsa- ja kulupõlengut.

"Lumi alles läks, aga juba on ka sel aastal kuulda olnud esimesest kulupõlengutest," ütles maavanem Urmas Tamm.

Lõket tohib teha oma krundi piires ja tuulevaikse ilmaga. Lõke peab asuma ohutus kauguses nii ehitistest kui metsast, hoonetest vähemalt 15 meetrit ja metsast 30 meetrit.

Lõkke ümbrus tuleb kuluheinast ja muust põlevast materjalist puhastada. Lõkke tegijal peavad käeulatuses olema esmased kustutusvahendid (vähemalt kaks ämbrit vett või kaks 6 kg tulekustutit, luud, märjad oksad). Lõket ei tohi hetkekski järelevalveta jätta ja lõkke põlemisjäägid tuleb kustutada veega.

Ka grillimisseadeldis peab olema pideva järelevalve all ning asuma mistahes hoonest või põlvematerjalist vähemalt viie meetri kaugusel.

Väljaspool oma krundi piire tohib lõket teha ainult maaomaniku poolt eelnevalt ette valmistatud ja tähistatud lõkkeplatsil. Sellisteks kohtadeks on näiteks riigi maal asuvad RMK puhkekohtadel asuvad lõkkekohad.

Täiendavaid nõudeid lahtise tule tegemise kohta võivad sisaldada kohalike omavalitsuste heakorraeeskirjad. Seega on hea, kui inimesed oleksid kursis oma kohaliku valla või linna heakorra eeskirjades sätestatuga. Kui kohalik omavalitsus on lahtise tule tegemisele seadnud täiendavaid piiranguid, näiteks keelanud lõkke tegemine omavalitsuse territooriumil, siis ei tohi tuld teha ka oma krundil.

Ühtlasi alustab maavanem Päästeameti peadirektori ettepanekust tulenevalt järelevalvet kohalike omavalistuste heakorraeeskirjade üle, kas eeskirjad on vastavuses siseministri 18.juuni 1998.a 1.augusti 2008.a määrusega nr 15 "Tuletööde tuleohutusnõuded" ja keskkonnaministri 1.augusti 2008.a määrusega nr 37 "Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded".Hilje Pakkanen
08 Aprill 2009
  Kommentaarid