Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tartu tahab püüda UNESCO loovlinna tiitlit
Loomeringkondadest alguse saanud initsiatiivil saatis linnavalitsus linnavolikokku eelnõu, mille järgi kandideeriks Tartu UNESCO loovlinna tiitlile kirjanduslinna kategoorias.

Ettepanek Tartu linna kandideerimiseks UNESCO loovlinna tiitlile kirjanduslinna kategoorias algatati loomeringkondade initsiatiivil ning seda soovitavad ja pooldavad ka UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon ning EV Kultuuriministeerium.

Ülemaailmne UNESCO loovlinnade võrgustik loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada linnade sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist arengut. Loovlinnade võrgustiku peamised eesmärgid on liikmeslinnade kultuuritööstuse ja loomemajanduse arendamise soodustamine oskusteabe, informatsiooni ja kogemuste jagamise kaudu ning võrgustikku kuuluvate linnade rahvusvaheline tunnustamine. Samuti osalusele ja enesearendamisele rajaneva loometurismi propageerimine ning arendamine.

Abilinnapea Jüri Sasi sõnul on Tartul olemas ka täiesti reaalne võimalus loovlinna püsiv tiitel endale saada, sest kõik eeldused selleks on täidetud ning enamgi veel. Tartu on esindusliku kirjandusliku pärandiga ning mitmekesise ja dünaamilise kultuurieluga ülikoolilinn. „Peale Tartu pole ka teada, et ükski teine linn Eestist sellele tiitlile kandideeriks,“ lisas Sasi. „Reaalselt võib tiitli saamine võtta aega kuni kaks aastat.“

„UNESCO eelistab loovlinnade võrgustikus mittepealinnu. Kui linn ka pärast tiitli saamist kirjandust ja loovust väärtustab, siis on Tartu kirjanduslinna staatus alatine,“ sõnas Kerli Gutman UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist.

Kirjanduslinnana võrgustikku pääsemine loob uusi võimalusi kõigile loomevaldkondadele, kuna kirjanduse abil on lihtne kaasata teisi kultuurivaldkondi. Paljud Tartu ning üleriigilised loomeorganisatsioonid ja -asutused on algatusele kirjalikult toetust avaldanud.

Eesti Kirjanduse Seltsi esimehe Toomas Liivamägi hinnangul on Tartu sellise tiitli igati ära teeninud ning sellest saaksid kasu mitte ainult kirjanduse inimesed vaid terve Tartu üldisemalt. „Kuigi me teame, et meie looming on kirjanduse kaardil olemas, siis tiitel aitab meie kirjandust tuua ka kirjanduse maailmakaardile,“ märkis ta.

Loovlinnade võrgustik hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad ja muusikalinnad.

Volikogu heakskiitva otsuse korral asutakse taotlust ette valmistama Eesti Kirjanduse Seltsi ja UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhtimisel.


Mihkel Lendok
08 Aprill 2009
  Kommentaarid