Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vana perioodi veeprojektide viimased eurorahad jõuavad Eestisse
Euroopa Komisjon kiitis heaks Tartu ja Rapla veeprojektide lõpparuanded, mis tähistab nimetatud projektide edukat lõppu ning viimaste toetusrahade ülekandmist. Ehkki mõlema Ühtekuuluvusfondist rahastatud projekti ehitustööd lõppesid juba 2007. aasta esimeses pooles, kannab Euroopa Komisjon viimased 20% toetussummast Eestile üle alles peale projekti lõpparuande heakskiitu.

Vastavalt Euroopa Liidu poolt kehtestatud reeglitele maksab Euroopa Komisjon projekti toimumise ajal kuni 80% tehtud kulutustest ning viimased 20% siis kui on heaks kiitnud projekti lõpparuande. Nii ei maksa Euroopa Komisjon projektide tegemiseks kogu toetusraha mitte ette, vaid alles tagantjärgi, mis tähendab, et esimeses järjekorras tuleb toetusesaajal kasutada enda vahendeid. Paljud projektide elluviijad on omafinantseeringu katteks võtnud laenu või küsinud toetust ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Lõppenud Rapla projektiga laiendati ning rekonstrueeriti Rapla ja Kehtna valla vee- ja reoveevõrgustikku, Tartu linna projekt keskendus nii olemasoleva kanalisatsioonivõrgu uuendamisele kui ka laiendamisele. Muuhulgas võimaldati paljudel inimestel liituda linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga ning Tartu puhul vähenes tänu kanalisatsiooni suurenenud vastuvõtuvõimele ka suurvetega kaasnev tänavate üleujutuse oht.

Vanas perioodis tehti Ühtekuuluvusfondist rahastusotsused 13 veemajandusprojekti kohta, millest kuuel käivad veel ehitustööd. Täielikult lõppenud ning kõik toetuserahad on üle kantud 6 projekti puhul, ühe projekti lõpparuanne on hetkel koostamisel. Ühtekokku rahastatakse 2004-2006 aasta programmiperioodi veeprojekte Ühtekuuluvusfondist rohkem kui 2,8 miljardi krooni eest.


Kristiina Pennar
08 Aprill 2009
  Kommentaarid