Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Soomaal hukkus Läti päritolu kassikakk
Soomaalt surnuna leitud kassikakule sai saatuslikuks elektriliin, milesse takerdudes lind saadud elektrilöögist hukkus. Hukkunud kassikakk kandis Läti rõngast.

Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Agu Leivits ütles, et kassikakku loetakse üheks liigiks, kelle suremust elektriliinid oluliselt mõjutavad.

"Euroopas tehtud teadusuuringute andmetel ongi kakkude puhul täheldatud suhteliselt sagedat hukkumist elektrilöögist, vähem esineb elektritaatidega kokkupõrkest tingitud vigastusi," ütles Leivits.

Näiteks Itaalias on kindlaks tehtud, et kassikakkude territooriume läbivad elektriliinid on nende lindude oluliseks hukkumise põhjuseks.


Eestis on kassikakk langeva arvukusega liik, kelle arvukus on langenud viimasel aastakümnel. Soomaa rahvuspargis puuduvad viimase aastakümne kohta kindlad kassikaku

pesitsusandmed, varem oli kassikakk regulaarne pesitseja rabarinnakutel. Kassikakk on tundlik ka häirimise suhtes - nii on Eestis viimastel aastatel mitmed kauaaegsed pesitsusterritooriumid hüljatud suurenenud külastussurve tõttu. Kassikakku peetaks Eesti üheks paiksemaks linnuliigiks.

Kassikakk kuulub II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Looduskaitseseadus ütleb, et surnuna leitud I või II kaitsekategooria loomaliigi isendist peab leidja viivitamata teavitama Keskkonnaametit.

Hukkunud kassikakk on tõenäoliselt märgistatud Lätis pesapojana, mis võimaldab teada saada hukkunud linnu vanust ja avardab seeläbi teadmisi kassikakkude asurkonnasiseste liikumiste kohta.


Aet Truu
07 Mai 2009
  Kommentaarid