Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti kõrgkoolides alustab tööd 31 tipptasemel välisõppejõudu
Haridus- ja Teadusministeerium toetab Sihtasutuse Archimedes vahendusel Dora programmi raames kolmekümne ühe uue välisprofessori Eestis töötamise alustamist alates sügissemestrist 2009. Õppejõudude töötasudeks eraldatakse rohkem kui 150 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul on tegemist Eesti kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime seisukohast väga tähtsa otsusega. "Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide strateegilised sihid on seotud rahvusvahelises konkurentsis läbilöömisega. Meie üliõpilaste huvides on see, et rahvusvaheline tase tuleks koju kätte ja et ka siinsed õppeajõud tunnetaksid laiemat konkurentsi. See teeb ülikooli avatumaks, sest aitab elavdada rahvusvahelist teadmistevahetust ning viib siinse õppe- ja teadustöö kvaliteeti paremale järjele" lausus Lukas. Ta lisas, et loomulikult teeb Haridus- ja teadusministeerium selle kõige kõrval ka jõupingutusi, et oma Eesti noored õppejõud peale välismaal sta˛eerimist kodumaale meie üliõpilaste ette tagasi tuleksid.

"Tänu Euroopa Liidu lisarahastusele saavad ülikoolid maksta välisprofessoritele tavapalgast tundvalt kõrgemat tasu ja seega meelitada siia väga häid õppejõude, kes siin töötatud aastate jooksul mõjutavad tuhandeid tudengeid," ütles konkursi läbiviimist korraldanud SA Archimedes kõrgahariduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kiisler.

Rahastatud 31st ametikohast 25 on majanduse konkurentsivõime seisukohast võtmetähtsusega valdkondades nagu energeetika, materjaliteadus, infotehnoloogia, ehitustehnika ja arstiteadus.

Kõrgkoolide taotluste hindamisel peeti ametikohtade finantseerimisel silmas eriala olulisust riigile, väljundit ettevõtlusse ja interdistsiplinaarsust. Valdav osa välisprofessoreid alustab tööd Tartu Ülikoolis (14) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (10). Näiteks saab Tartu Ülikool palgata nanostruktuuride füüsika, radioloogia ning rahvusvahelise turunduse professorid ja Tallinna Tehnikaülikool päikeseenergeetika ning tuumaelektrijaamadele spetsialiseeruva professori. Sotsiaal- ja humanitaarvallas rahastatakse urbanistika professori ametikohta Eesti Kunstiakadeemias ja Euroopa õiguse professori tööd Tartu Ülikoolis. Toetust leidsid ka Eesti Infotehnoloogia Kolled˛i ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli taotlused juhtivate välisõppejõudude kaasamiseks.

Projektikonkursile esitati kokku 61 taotlust, mille hulgast tegi valiku haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuulusid muuhulgas Arengufondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tööandjate Keskliidu esindajad. "Leidmaks kõrge kvalifikatsiooniga kandidaate, kuulutavad kõrgkoolid nüüd välja avalikud rahvusvahelised konkursid. Koolid saavad välisprofessoreid palgata kolmeks kuni viieks aastaks," lisas Kiisler.

Lisaks tegi hindamiskomisjon ettepaneku avada suunatud konkurss välisõppejõudude kaasamiseks energeetika, IKT ja kasvatusteaduste valdkonnas.


Märt Miljan
14 Mai 2009
  Kommentaarid