Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

RM: Eestis on EL toetustega seotud rikkumisi avastatud kahel protsendil projektidest
Eelmisel aastal avastati Eestis EL struktuurivahendite või teiste välistoetuste kasutamisel kokku 96 rikkumist või selle kahtlust, millest 30 raporteeriti ka Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF). Vastavalt eile avaldatud OLAF-i raportile moodustavad Eesti poolt teavitatud rikkumised vaid 0,75 protsenti kõikidest OLAF-ile teavitatud rikkumistest.

OLAFile teavitati möödunud aastal kokku 30 juhtumist Eestis, mis hõlmavad neid EL toetusprojekte, milles rikkumisega seotud toetuse summa on suurem kui 10 000 eurot. Kokku on Eestis avastatud EL toetustega seotud rikkumisi vähem kui kahel protsendil projektidest.

Möödunud aastal registreeritud 96 juhtumist olid kaks kolmandikku seotud kas Euroopa Sotsiaalfondi või Euroopa Regionaalfondi toetusraha väärkasutustega. "Rikkumised Eestis ei erine palju teiste riikide omadest – peamiselt eksitakse ikka hankereeglite vastu või kasutatakse toetust mittesihipäraselt. Viimasel aastal on märkimisväärselt kasvanud Eestis ka pankrotijuhtude arv," kommenteeris rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli.

Toetustega seotud rikkumiste kogusumma oli möödunud aastal 49,8 miljonit krooni, sellest 40 protsendi osas on juhtumitele lahendus leitud.

"Eestis lahendatakse enamik rikkumisjuhte kiiresti, enamasti kolme kuni kuue kuu jooksul," kommenteeris Kaur Siruli. "Keerulisem on põllumajandusega seotud projektidega. Sageli on tegemist juhtumitega, kus toetuse saaja ei ole suutnud toetust saanud objekti viis aastat sihipäraselt kasutada. Ka on põllumehed võrreldes teiste toetuse saajatega enam valmis toetuse tagasinõude otsuse üle PRIA-ga kohtus vaidlema.”

Lõpplahenduse saanud rikkumisjuhtumid on avaldatud rahandusministeeriumi kodulehel. Avalikustamise üheks eesmärgiks on sarnaste rikkumiste ja pettuste ennetamine. "Majanduskeskkonna halvenemine on soodne pinnas pettuste arvu kasvuks, seega tuleb ennetustööle ja kontrollile senisest enam rõhku panna,” nentis Siruli.

Ülevaadet 2004-2008 toetuste kasutamisel Eestis toimunud rikkumistest, samuti lahendatud juhtumite lühikirjeldused ja lahendused on kättesaadavad rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/?id=10570.

OLAFi poolt avaldatud aruannetega saab tutvuda OLAFi veebilehel: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.htmlKristi Jõesaar
17 Juuli 2009
  Kommentaarid