Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Stockholmi grupp vaagis põllumajanduse seoseid kliimamuutustega
Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel kohtusid täna ja eile Kuressaares Euroopa Liidu liberaalsema tiiva riikide ehk nn Stockholmi grupi kõrgemad põllumajandusametnikud, et vahetada seisukohti ja pidada aru Euroopa ühise põllumajanduspoliitika tulevikueesmärkide üle.

Arutluse all oli Euroopa Liidu maaelu areng, põllmajanduse konkurentsivõime ja roll ühiskonnas. Põhjalikumalt peatuti põllumajanduse seosel kliimamuutustega ning otsiti võimalusi koostööks kliimamuutuste tagajärgedega tegelemisel.

„Kliimamuutuste teemaga seoses on täna üleval rohkem küsimusi kui vastuseid, see annab põhjust asjaga aktiivselt edasi tegeleda,“ täheldas põllumajandusministeeriumi kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

Osalejad olid üksmeelel, et Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet ei saa tõsta keskkonna arvelt. Nenditi ka, et põllumajandussektor on kliimamuutustele kaasaaitaja, samas on põllumajanduse abil võimalik kliimamuutusest tingitud probleemidele lahendus leida, kui kohandada põllumajandus võimalikult kiiresti muutunud oludega, vähendada põllumajanduse negatiivset mõju keskkonnale, kasvatada taimeliike ja puid, mis seovad paremini kasvuhoonegaase, suunata senisest enam vahendeid teadusuuringuteks ning tagada uue tehnoloogia kasutuselevõtt tootmises.

Arutelu kliimamuutuste teemal jätkub käesoleva aasta lõpus toimuval Kopenhaageni tippkohtumisel.

Kuressaares toimunud Stockholmi grupi mitteametlikul kohtumisel osalesid Rootsi, Suurbritannia, Taani, Läti, Hollandi, Tšehhi ja Saksamaa esindajad. Eesti seisukohti tutvustasid külalistele põllmajandusministeeriumi asekantslerid Andres Oopkaup ja Peeter Seestrand ning maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja asendaja Marko Gorban.


Heiki Raudla
17 Juuli 2009
  Kommentaarid