Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Reformierakonna Rakvere linnapeakandidaat on Andres Jaadla
Reformierakonna Rakvere linna piirkonnaorganisatsioon kinnitas 5. augustil toimunud koosolekul eelseisvateks kohalikeks valimisteks Rakvere linnapea kandidaadiks Andres Jaadla.

Reformierakond on võtnud eesmärgiks järgneval valitsemisperioodil tõhustada koostööd Rakvere ümberkaudsete valdade vahel, samuti panustatakse jätkuvalt Rakvere linna infrastruktuuride arendusse. 

"Leian, et Rakvere on tegusa linnana juba vägagi märgatavalt Eesti ja maailma kaardil, mis omakorda kannustab meid veelgi enam panustama linna kui terviku arengusse. Ka majandulikult kitsastel aegadel tuleb tagada kultuurielu, hariduse, spordi, sotsiaalvaldkonda ning infrastruktuuri puudutav areng,"sõnas Jaadla.

Rakvere linn on edukaks arenguks kasutanud suures osas europrojektide vahendeid, mistõttu on märgatav ka linna kui terviku kiire areng.

Tänaseks Rakvere linna kuuendat aastat juhtival Andres Jaadlal on kaalukas kogemus omavalitsuste juhtimisel. Jaadla on osalenud Rakvere linnavolikogu töös alates aastast 1993. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning pannud aluse Korteriühistute Liidu tekkele ja edukale toimimisele, olles nimetatud organisatsiooni esimees pikki aastaid. Reformierakonda kuulub Jaadla 2002. aastast.
Eesti Reformierakonna Rakvere piirkonna jaoks on oluline välja töötada kava, mis aitab leevendada tööpuudust ning lubab ettevõtjatel paremini toime tulla. Reformierakonna nimekirja töögrupiga on liitunud mitmeid ettevõtjad ja arvamusliidred, kellega koos antakse panus Rakvere linna edasise eduka arengu planeerimisse.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 18. oktoobril.
07 August 2009
  Kommentaarid