Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Töötud saavad kiiremaks koolituseks koolituskaardi
Alates esmaspäevast, 28. oktoobrist käivitub nn koolituskaartide pilootprojekt, mille eesmärk on töötuid paremini koolitada vastavalt nende vajadustele ning neid kiiremini tööle aidata.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul annab isikustatud koolituskaart töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele suurema valikuvõimaluse sobiva koolituse ja koolitaja leidmisel. „Töötute arvu suurenedes on vaja kiiremaid lahendusi, mis aitaksid inimestel täiendkoolitust saada ja lähtuksid tööotsijate personaalsest vajadusest. Isiklik lähenemine tagab koolituse parema tulemuslikkuse ning suurendab inimeste konkurentsivõimet tööturul. Kui uuest aastast suurenevad tööharjutuse ja tööpraktika eest makstavad stipendiumid, rakendub palgatoetus ning ülejäänud töötuse vähendamiseks loodud uued meetmed, muutub olukord tööturul loodetavasti oluliselt paremaks”, lisas minister.

Pilootprojekti ajal pakutakse isikustatud koolituskaardi alusel sihtrühmadele täiendkoolitusi, mis tõstavad nende kvalifikatsiooni varem omandatud erialal ning suurendavad töölesaamise võimalusi. Koolituskaardi väärtus on kuni 15000 krooni. Kaardi saamiseks peab töötu leppima oma koolitusvajadused kokku töötukassa konsultandiga ja see väljastatakse individuaalses tööotsimiskavas ettenähtud koolitusteks. Näiteks pakutakse varasema ametiga seotud tarkvarakoolitusi, sõidukijuhi täiendkoolitusi, teeninduse ja tööstuse spetsialistide täiendkoolitusi, laevameeskonna töötajate täiendkoolitusi jms. Samuti toimuvad muude valdkondade tipp- ja keskastme spetsialistide spetsiifilised täiendkoolitused. Täiendkoolitusvaldkondade loetelu täiendatakse või täpsustatakse piloteerimise käigus. Koolituskaardi alusel ei pakuta juhtimisalaseid, üldiseid sotsiaalseid oskusi või isikuomadusi arendavaid koolitusi.

Koolituskaartide pilootprojekt toimub programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009” raames.

Lisainfo töökohtade loomise ja töötute tööle aitamise kohta: http://www.sm.ee

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokume ndid/ASO/_Too_/Tegevuskava_toopuuduse_va hendamiseks_ning_tootute_toole_aitamiseks_2009-2010.a.pdfJana Rosenfeld
27 September 2009
  Kommentaarid