Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ringkonnakohus mõistis Äripäevalt Seppikute kasuks välja 70 000 kr suuruse hüvitise
Tartu ringkonnakohtu eilse otsusega rahuldati osaliselt Ain Seppiku (57), Siim Seppiku (30) ja Sulev Seppiku (34) apellatsioon Harju maakohtu eelmise aasta 29. oktoobri otsusele Seppikute hagis ASi Äripäev vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, au ja hea nime teotamise lõpetamiseks ja sellest hoidumiseks ning ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega jäeti rahuldamata hagejate nõuded Äripäevalt kohtu äranägemise järgi hüvitise väljamõistmiseks ja Äripäeva kohustamiseks lõpetada Seppikute au ja hea nime teotamine.

Ringkonnakohus mõistis Äripäevalt mittevaralise kahju hüvitusena välja kokku 70 000 kr: Ain Seppiku kasuks 50 000 krooni ning nii Siim kui ka Sulev Seppiku kasuks 10 000 kr. Kuna hagejad omavad Eesti ühiskonnas positiivset mainet ning neid halvustavad väited ja hinnangud on avaldatud massimeedias, on ringkonnakohtu hinnangul Seppikute mainet oluliselt kahjustatud ja tekitatud neile hingelisi üleelamisi ulatuses, mis õigustab mittevaralise kahju hüvitamist. Ringkonnakohtu arvates ei anna kahju hüvitamise ulatuse vähendamiseks alust see, et Seppikud ei kasutanud Äripäeva pakutud võimalust avaldada ajalehes vastuartikkel või artiklid. Hagejatepoolse vastulause esitamine ei oleks juba avaldatud artiklite negatiivset mõju viimaste mainele oluliselt leevendanud.

Et tagada hageja õiguste rikkumise lõpetamine, kohustas ringkonnakohus Äripäeva ka kõrvaldama 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ajalehe internetiväljaandest artikli "Sulev Seppik tegi Viimsis imet" tervikuna ja artiklist "Viimsi võim jätkab libedat maaäri" laused, kus on avaldatud ebaõiged andmed nn Antenniväljaku krundi detailplaneeringu kehtestamise kohta ja ebakohane väärtushinnang hagejate osalusel antud kinnistuga tehtud tehingu kohta.

Kui maakohus jättis menetluskulud poolte jaoks võrdselt kanda, siis ringkonnakohtu otsuse järgi peab Äripäev kandma menetluskuludest 75% ja Seppikud 25%.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus Harju maakohtu otsuse muutmata.

Maakohus kohustas eelmise aasta oktoobris Äripäeva ümber lükkama 16. märtsi 2007 ajalehes avaldatud artiklites "Kas Keskerakonna rahal on märk küljes?" ja "Kust võis tulla Seppikute raha?" hagejate kohta avaldatud ebaõiged andmed selle kohta, nagu oleks Seppikutel seos nn allilmaga, nn ühiskassaga ja Oleg Lvoviga. Äripäeva veebilehelt on nimetatud artiklid praeguseks juba kõrvaldatud.

Samuti kohustas maakohus Äripäeva ümber lükkama 1. ja 23. märtsil 2007 avaldatud artiklites "Sulev Seppik tegi Viimsis imet", "Viimsi võim jätkab libedat maaäri" ja "Viimsi võtmeisikute tehingutel kahtlane maik" hagejate kohta avaldatud ebaõiged andmed selle kohta, nagu oleks nn Antenniväljaku krundi detailplaneering kehtestatud kaheksa päevaga.

Maakohus kohustas Äripäeva avaldama esimese ümberlükkamise hiljemalt 14 ja teise hiljemalt 21 päeva jooksul pärast pärast kohtuotsuse jõustumist.

Hagi jäeti aga nii maa- kui ringkonnakohtu otsusega rahuldamata nõudes kohustada Äripäeva ümber lükkama 19. detsembri 2007 ajalehes Siim Seppiku ja Sulev Seppiku kohta avaldatud ebaõiged väited selle kohta, et viimastele kuulub Grand Prix' kasiino. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Äripäev on eeltoodud eksitavad andmed 14. aprilli 2008 ajalehes piisavas vormis umber lükanud.

Ringkonnakohtu otsuse saavad pooled vaidlustada 30 päeva jooksul selle kättesaamisest.


Krista Tamm
16 Oktoober 2009
  Kommentaarid