Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Möödunud aasta tõi kaasa positiivseid arenguid rahva tervises
Sotsiaalminister Hanno Pevkur esitas täna valitsusele rahvastiku tervise arengukava 2009. aasta tegevusaruande, mis annab ülevaate olulisematest arengukava raames tehtud tegevustest, saavutatud tulemustest ja eelarvevahendite kasutamisest.

Sotsiaalministri sõnul on enamik rakenduskava 2009. aastaks planeeritud tegevusi ellu viidud. „Rahvastiku tervise arengukava tegevused on aidanud saavutada mitmeid positiivseid arenguid rahvastiku tervises. Möödunud aastal langes enneaegne suremus, vähenes liiklussurmade arv ja alkoholi tarbimine,“ ütles Pevkur. „Meil on aga veel väga palju teha, et kasvaks inimeste teadlikkus sellest, kuidas hoida enda ja oma lähedaste tervist. Tänavune kuum suvi on kahjuks kaasa toonud murettekitavalt palju õnnetusi vees ja liikluses, mida oleks olnud võimalik vältida.“

Tervisesektori prioriteetsed tegevused 2009. aasta majandusolukorras olid ravikindlustuse tagamine võimalikult suurele osale elanikkonnast ja rahvatervise võrgustike töö jätkumine. Elanikkonna tervist mõjutas uus gripiviirus A/H1N1, millesse haigestus Eestis hinnanguliselt 9,2 protsenti elanikkonnast. Kokku registreeriti 21 gripiviiruse A/H1N1 põhjustatud surmajuhtu. Gripipandeemia kontrollimiseks koostati juhised tervishoiuteenuse osutajatele ja elanikkonnale.

Tervislike eluviiside propageerimise tulemusena vähenes 2009. aastal jätkuvalt alkoholi tarvitamine – 2008. aastal tarvitati puhast alkoholi 11,9 liitrit inimese kohta ja 2009. aastal 10,2 liitrit.

Tervishoiusüsteemi arendamiseks töötati välja üldpõhimõtted haiglavõrgu optimeerimise reformi jätkamiseks. Riigikogus võeti vastu ravimi- ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadused, millega leevendati nõudeid apteekidele ning kehtestati õigusruum hinnalepete sõlmimise ja piirhindade kehtestamise kohustuseks 50-protsendilise soodustusega ravimitele.

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärk on, et tervena elatav eluiga pikeneks aastaks 2020 meestel keskmiselt 60 (54,8 – 2009. a) ja naistel 65 (59 – 2009. a) eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga tõuseks meestel 75 (68,5 – 2008. a, 2009. a andmed avaldatakse septembris) ja naistel 84 (79 – 2008. a) eluaastani. Viimase viie aastaga on tervena elatav eluiga nii naistel kui meestel tõusnud viie aasta võrra. Arengukavas on tervena elatava eluea 2012. aasta vahe-eesmärgiks seatud naistel 60 aastat ja meestel 54,5 aastat.

Ravikindlustusega kaetus säilis 2009. aastal kõigile Töötukassas arvel olevatele inimestele. Terviseõpetus integreeriti uutesse inimeseõpetuse ainekavadesse, mis võimaldab süsteemsemalt ja järjepidevamalt tervislikke eluviise õpetada. HIV ja tuberkuloosi esmajuhud vähenesid võrreldes varasemate aastatega. Kärbetele vaatamata säilis elanike rahulolu tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega. Möödunud aastal jagati aktiiv- ja hooldusravi eurorahasid, valmistati ette ämmaemandate ja pereõdede iseseisva töötamise õiguse laiendamist ning digiretsepti käivitamist. Samuti tõsteti tubaka ja alkoholi aktsiisi, mis vähendasid tarbimist.

Negatiivse poole pealt pikenesid ravijärjekorrad ja ravimite käibemaks tõusis 5%-lt 9%-le. Raviasutuste jaoks on negatiivne ka käibemaksu üleüldine tõus, sest nad ei saa seda tagasi. Hambaravihüvitised kaotati, kasvas tervishoiutöötajate valmidus minna välismaale tööle (2009. a 254 tõendit väljavõtnut varasema 188 asemel) ning rahvatervise programmide rahastamine vähenes märgatavalt – just mittenakkuslike haiguste ennetamise osas.

Selleks et rahvastiku tervise näitajates jätkuksid positiivsed trendid ja Eesti inimesed elaksid kaua ning tervelt, panustatakse järgmistel aastatel viide peamisse valdkonda: sotsiaalse sidususe suurendamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervises, laste tervise parandamine, keskkonnatervise edendamine, tervislike eluviiside propageerimine ja riskikäitumise vähendamine ning tervishoiusüsteemi arendamine.


Agnes Männiste

22 Juuli 2010
  Kommentaarid