Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeerium toetab tasuta õigusabi pakkujaid rohkem kui veerand miljoni euroga
Justiitsministeerium toetab sellel ja järgmisel aastal kokku 260 000 euroga nelja mittetulundusühingut ja ühte sihtasutust inimestele tasuta õigusnõu pakkumisel.

„Selleks, et juriidilise abita ei jääks inimesed, kellel pole majanduslikel või muudel põhjustel võimalik endale õigusküsimuste lahendamiseks juristi palgata, pakub riik tasuta õigusnõu. Sellest aastast laiendasime nii õigusabi andjate kui saajate ringi ning uuena kindlustame tasuta õigusabi osutamise ka laste ja lastega perede õigusküsimustes. Samuti on äärmiselt oluline, et õigusabi osutajad saaksid pikema kindlustunde teenuse pakkumiseks ja oleks tagatud teenuse parem kvaliteet, mistõttu valisime partnerid järgmiseks kaheks aastaks,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Üldise õigusabi osutamise ja õigusteenuse kättesaadavuse parandamise eesmärgil eraldatakse 116 552 eurot SA Õigusteeninduse Büroole vähekindlustatud isikutele õigusabi osutamiseks. MTÜ Eesti Juristide Liidule eraldab justiitsministeerium 40 000 eurot veebilehe Jurist Aitab haldamiseks, seal inimeste küsimustele vastamiseks ning juhendite ja muude materjalide ajakohasena hoidmiseks.

Erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud inimestele hakkab tasuta õigusnõu pakkuma MTÜ Eesti Kurtide Liit koos kaastaotleja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, kellele eraldatakse individuaalsete konsultatsioonide läbiviimiseks 80 000 eurot. Samuti rahuldati osaliselt summas 7105 eurot MTÜ Eesti Kutsehaigete Liidu taotlus kutsehaigetele ning nende pereliikmetele suunatud üle-eestiliste koolitus- ja nõustamispäevade läbiviimiseks.

Laste ja lastega perede õigusküsimustes hakkab tasuta juriidilist nõu andma MTÜ Eesti Lastekaitse Liit, keda toetatakse selleks 16 342 euroga.

Konkurss tasuta õigusnõu pakkumiseks kuulutati välja eelmise aasta detsembris ja selle raames esitasid taotluse kaheksa mittetulundusühingut ja sihtasutust. Toetuse taotluste hindamise komisjon otsustas neist raha eraldada viiele õigusabi pakkujale.
21 Veebruar 2014
  Kommentaarid