Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KIKi keskkonnaprogrammist soovitakse toetust ligi 1000 projektile
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi selle aasta esimesse taotlusvooru laekus kokku 946 taotlust kogusummas 54 418 971 eurot. Enim esitati projekte keskkonnateadlikkuse valdkonnas (398), järgnesid looduskaitse (161) ja veemajandus (125).

Veemajanduse valdkonda soovitakse toetust kokku enam kui 19 miljonit eurot, mis on ligi 35% taotluste kogusummast. Rahaliselt mahult järgnevad atmosfääriõhu kaitse valdkond summas ligi 7,4 miljonit eurot ning looduskaitse valdkond, kuhu laekus taotlusi kokku 6,1 miljoni euro eest.

Esialgsetel andmetel tuli enim taotlusi Tartumaalt (147). Järgnesid Harjumaa (84), Lääne-Virumaa (65) ja Pärnumaa (57).

KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul jäi taotluste hulk samasse suurusjärku eelmise vooruga aga küsitud toetuste kogusumma on 7 miljoni euro võrra suurem. „Hetkel vaatame taotlusi läbi ning see võib kaasa tuua ka korrektuure projektide jaotumise osas valdkondade ja maakondade lõikes,“ toonitas ta.

KIK kontrollib taotluste vastavust finantseerimise korrale ja toetuste andmist reguleeriva keskkonnaministri määrusele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile, kus toimub nende sisuline hindamine. Lõpliku otsuse taotlusvooru laekunud projektide rahastamiseks langetab KIKi nõukogu. Rahastamise otsused tehakse eeldatavalt mai lõpus või juuni alguses ning toetuse saavad projektid, mille mõju elu- ja looduskeskkonna hoidmisel on kõige suurem.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

Möödunud, 2013. aastal toetas KIK keskkonnaprogrammist 838 ettevõtmist kogusummas 37 miljonit eurot.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.
21 Veebruar 2014
  Kommentaarid