Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uuringud: lastekaitseseaduse eelnõu aitab parandada laste ja perede heaolu
Täna, 21. veebruaril tutvustati uuringuid, millele on tuginetud uue lastekaitseseaduse ning lapsi ja peresid toetava lastekaitsekorralduse väljatöötamisel.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu sõnul luuakse lastekaitse seadusega lapse ja pere heaolu toetav ning koostööd väärtustav raamistik, mis aitab tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti ning parandada valdkondadevahelist koostööd. „Asetame lastekaitsetöö keskmesse ennetuse, varase märkamise ja õigeaegse sekkumise. Nii saame kõrvaldada tänase süsteemi probleeme ning lapsi ja peresid paremini abistada,“ ütles Tikerpuu. „Ka mõlemad uuringud kinnitasid, et probleemide ennetamine ja varane sekkumine on tulemuslikum ja odavam kui nende hilisem lahendamine ning laste heaolu kahjustavate tagajärgede likvideerimine,“ lisas ta.

AS PricewaterhouseCoopers Advisors’i poolt teostatud lastekaitse korralduse uuendamise alusanalüüs kinnitas, et Sotsiaalministeeriumis välja töötatud lastekaitse valdkonna uus korraldus aitab parandada laste ja lastega perede heaolu.

Lastekaitseseaduse eelnõu mõjuanalüüsi käigus hinnati, millised on seaduse ellu viimise positiivsed mõjud ning milliseid võimalikke ohte tuleb seaduse rakendamisel arvesse võtta. Uuring telliti Riigikantselei tarkade otsuste fondi toel ja seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond, selle teostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Lastekaitse korralduse alusanalüüs on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel (http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html). Lastekaitseseaduse eelnõu mõjuanalüüs on kättesaadav Riigikantselei kodulehel (http://valitsus.ee/et/riigikantselei/tof/tarkade-otsuste-fondi-uuringute-kokkuvotted).

Kooskõlastusringil olev lastekaitseseaduse eelnõu loob üldseadusena sisulise raami lapse heaolu tagamiseks kogu riigis. Seaduseelnõu valmis tihedas koostöös huvigruppidega, kelle hulgas olid ka lapsed ja noored. Uus lastekaitseseadus on plaanitud jõustuma jaanuaris 2015.

Jana Rosenfeld
21 Veebruar 2014
  Kommentaarid