Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rõivas: pensionisüsteemi kohandatakse läbimõeldult
Riigikontrolli tehtud pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsi kommenteerides rõhutas sotsiaalminister Taavi Rõivas, et riik jälgib pidevalt ühiskonna arengu kohta tehtavaid prognoose ning vajadusel parandatakse süsteemi.

„Hea näide on käimasolev töövõimereform, mis aitab töövõimetuspensionäridel tulevikus oluliselt paremini oma töökohta hoida või uut leida. Töövõimereform on kavandatud prognooside pealt, tuginedes teadlaste, spetsialistide ja sihtgruppide endi soovitustele,“ märkis sotsiaalminister.

„Mis puudutab pensioniea tõstmisesse, siis seda otsustas Riigikogu viimati küllalt äsja – 2010. aastal. Sama otsusega sai seadusesse kirjutatud ka valitsusele ülesanne analüüsida hiljemalt 2019. aastaks vanaduspensioniea mõju pensionikindlustussüsteemi finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Konkreetne aastanumber sai kirjutatud sinna põhjusega, et siis on olemas piisavalt andmeid pensioniea tõstmise mõjudest järelduste tegemiseks.“

Sotsiaalministeerium peab samuti vajalikuks mitmeid Riigikontrolli soovitusi, mis puudutavad pensioniikka jõudvate tööl käivate inimeste nõustamist ja ümberõpet. Rõivase sõnul on vastavad tegevused juba ka plaanis Euroopa Liidu uue rahastusperioodi ajal ning nende elluviimiseks on ette nähtud 38 miljonit eurot. „Niisamuti on töövõimereformi elluviimiseks planeeritud 198 miljonit eurot.“

Sotsiaalministeerium nõustub igati Riigikontrolli ettepanekuga reformida eripensione, väljateenitud aastate pensione ja soodustingimustel vanaduspensione. Sotsiaalministeerium jätkab käimasolevaid läbirääkimisi sise-, justiits-, ja kaitseministeeriumiga, et liikuda edasi juba alustatud eripensionide reformiga.
27 Veebruar 2014
  Kommentaarid