Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riik motiveerib kaugküttetootjaid kasutama odavamaid kütuseid
Valitsus kinnitas neljapäeval kaugkütteseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on suunata soojatootjaid kasutama stabiilsemaid, keskkonnasäästlikumaid ja väiksemate hindadega kütuseid, mis tagaks tulevikus tarbijatele odavama toasooja.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul erinevad kaugkütte hinnad Eestis piirkonniti kuni kolm korda ja eelkõige on kehvemas seisus väiksemad ja sotsiaalselt vähem kindlustatud asulad.

„Seega on oluline motiveerida kohalikke soojatootjaid mõtlema kütuste alternatiividele, mis on pikas perspektiivis kasulik nii tootjale endale kui kahtlemata ka tarbijatele,“ ütles Parts.

Kütteprobleemile tuleks ministri sõnul läheneda komplekselt. „Majandusministeerium suunab uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil energeetikasse 232 miljoni eurot, millest ligikaudu pool moodustab elumajade rekonstrueerimine.“ Samuti toetab riik 78 miljoni euroga soojustorustike ja katlamajade rekonstrueerimist või perspektiivitute kaugküttesüsteemide üleviimiseks lokaalküttele.

Praegu kehtiva korra kohaselt on kohalike omavalitsuste volikogudel soovitatav vastu võtta oma territooriumi soojusmajanduse arengukava. Eelnõu kohaselt muutub arengukava koostamine kohustuslikuks alla 50 000 MWh tootmismahuga võrgupiirkonna kohta ja omavalitsused peavad hiljemalt 1. juuliks 2017 soojusmajanduse arengukava võtma vastu.

Arengukava koostamise toetamiseks luuakse eraldi toetusmeede, mille maht on ligikaudu pool miljonit eurot.

Kaugkütte hinna alandamine nõuab suuri investeeringuid, mille tegemiseks vajab investor pikaajalist ja ennustatavat regulatsiooni. Et investeeringuid motiveerida, lubab konkurentsiamet boonusena suuremat tulukust, kui ettevõtja alandab soojuse hinda vähemalt 10 protsenti.

Muudatused mõjutavad enim madala müügimahuga väikseid kaugkütte võrgupiirkondi, kus kasutatakse kaugkütte tootmiseks eelkõige kalleid kütuseid nagu näiteks põlevkiviõli.
27 Veebruar 2014
  Kommentaarid