Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti alustab liitumisläbirääkimisi Euroopa Kosmoseagentuuriga
Valitsus volitas täna majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi saatma Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) peadirektorile kiri sooviavaldusega alustada läbirääkimisi agentuuriga liitumiseks.

„Eesti koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga on kestnud juba seitse aastat, mille tulemusena on meie doktorandid saanud agentuuris töötada ja üle kümne Eesti ettevõtte on saanud hindamatuid kogemusi ning tuge innovaatiliste arenduste elluviimiseks. Programmi raames rahastati osaliselt ka Eestit kosmoseriikide hulka viinud EstCube projekti, millest omakorda on alguse saanud kaks kosmosevaldkonna start-up’i,“ ütles Juhan Parts. „Loogiline järg on, et taotleme agentuuri täisliikme staatust, mis avab juba uued võimalused. Peamine küsimus on Eesti ettevõtete ja teadusasutuste võimekus neid kasutada, kuid senine kogemus näitab, et potentsiaal on tugev.“

Peamised tehnoloogiavaldkonnad, milles Eesti ettevõtted ja asutused on seni ESAga koostööd teinud on infotehnoloogia, Maa kaugseire, elektroonika, nanotehnoloogia, masinaehitus ja inimese kosmosefüsioloogia.

ESA täisliikme staatus toob kõige otsesemat kasu Eesti ettevõtetele ja teadus- ja arendus asutustele ning aitab Eestis selle kaudu arendada nutikamat majandust. Täisliikmena on Eesti ettevõtetel õigus osaleda ESA tehnosiirdeprogrammis, võimalus kasvada ESA äriinkubaatorites ja osaleda ESA kosmoseteaduse jt programmide hangetel. Eesti teadusasutused saavad kasutada ESA teaduslaboreid ja taristut. Eesti kodanikud saavad kandideerida ESA töökohtadele ja tudengid saavad osaleda ESA sta˛eerimisprorgrammis. Lisaks on osalemine ESA hangetel ettevõtetele oluline referents.

Täisliikmena kaasneb Eestile kohustus panustada ESA eelarvesse. Makse lõplik suurus selgub läbirääkimiste käigus, kuid see jääb eeldatavalt alla 2 miljoni euro aastas. Vastavalt ESA tööstuspoliitikale saavad iga ESA liikmesriigi ettevõtted ning teadus- ja arendustegevusega tegelevad asutused ESA-lt eelarvesse panustatud summaga samas mahus tellimusi, kuid eeldusel, et ettevõtte või teadusasutuse pakutud projekt osutub ESA pakkumiskutses väljavalituks. Esimese viie aasta jooksul garanteerib ESA uuele liikmele ka suunatud tellimusi. Liitumisel tuleb tasuda ka ühekordne nn sisenemismaks, mille eest saadakse osalus ESA infrastruktuurides ja mille konkreetne suurus selgub liitumisläbirääkimiste käigus, kuid mis jääb alla ühe miljoni euro. Liitumisläbirääkimiste alustamine finantsilisi ega muud laadi kohustusi kaasa ei too.

ESA delegatsiooniks Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, mis esindab Eesti huve ESAs ning toetab ettevõtjaid ja teadlasi suhetes ESAga.

ESA nõukogu istung, kus Eesti ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks eeldatavalt arutatakse, toimub 2014. aasta juunis. Eesti võiks ESA täisliikmeks saada 2015. aasta teisel poolel.
27 Veebruar 2014
  Kommentaarid