Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Alustatakse kultuuripärandi digiteerimise uue tegevuskava loomist
Kultuuriministeeriumis neljapäeval kogunenud digitaalse kultuuripärandi nõukogu otsustas alustada kultuuripärandi digiteerimise uue tegevuskava loomist. Ühtlasi soovitakse kaasata nõukogu edasisse tegevusse ka teisi ministeeriume.

„Digiteeritud kultuuripärandi maht järjest kasvab, Eesti mäluasutused hoolitsevad igapäevaselt selle eest, et nende kogudes olevad väärtused säiliks ja oleks kättesaadavad ka digitaalsel kujul. Samal ajal tegeletakse haridusvaldkonnas digitaalsete õpikeskkondade ja interaktiivsete õppematerjalide loomisega. Nendel tegevustel on palju kokkupuutepunkte, sest juba digiteeritud ainest saaks edukalt taaskasutada haridussüsteemi arendustes, suurendades nii omakorda kultuuripärandi kättesaadavust,“ märkis digitaalse kultuuripärandi nõukogu esimees, Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits.

Seetõttu otsustati teha kultuuriministrile ettepanek laiendada nõukogu koosseisu nii, et töösse oleks edaspidi kaasatud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, et paremini koordineerida digiteeritud sisu kättesaadavust ning valdkondade ülest tegevust.

Kultuuripärandi edasiste digiteerimistegevuste kavandamiseks luuakse valdkondlik tegevuskava. Toimiva kava eelduseks on põhjalik eeltöö ja selleks moodustati kuus töörühma, millest igaüks keskendub konkreetsele pärandiliigile. Töörühmad arutavad läbi esemelise, filmi, foto-, kunsti-, trüki- ja dokumendipärandi digiteerimise küsimused ja esitavad aprilliks valdkondlikud prioriteedid ning eesmärgid. Nende baasil luuakse valdkondade ülene kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava, mis on aluseks järgneva nelja aasta digiteerimistegevustele.

Digitaalse kultuuripärandi nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad kultuuripärandi, digiteerimise ja infotehnoloogia asjatundjad. Nõukogu tegevuse eesmärk on kultuuripärandi digiteerimise ja digitaalsena kättesaadavaks tegemise koordineerimine ning kultuuriministri nõustamine kultuuripärandi digiteerimise, digitaalsena kättesaadavaks tegemise ja digitaalse säilitamisega seotud küsimustes.
28 Veebruar 2014
  Kommentaarid