Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Viimast nädalat saab esitada taotlusi noore sportlase preemiale ja võistkonnapreemiale
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfondi ja Nordea Panga noore sportlase preemia kevadine taotlusvoor lõpeb 4. aprillil (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot. Avaldusi saab esitada ka võistkonnapreemiale, mille suurus on samuti 3200 eurot.

Noore sportlase preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks või varustuse soetamiseks.

Võistkonnapreemiale võivad kandideerida võistkonnad alates kahest liikmest (näiteks sõudemeeskond või - naiskond, võimlemisrühm, jalgpallimeeskond või -naiskond jne). Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed.


Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada:

kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;

noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);

kooli soovituskiri ja iseloomustus;

treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus;

põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vpinfo@vpk.ee.

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu koostöös Nordea Pangaga välja kümnendat korda. Võistkonnapreemiat antakse Nordea Panga toetusel välja teist korda.
28 Märts 2014
  Kommentaarid