Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

SLK ei tagane sadamaga kokku lepitud ühisfirma projektist

Saaremaa Laevakompanii (SLK) soovib parvlaevaliikluse ühisfirma moodustada
endiselt samadel alustel nagu lepiti kokku Tallinna Sadamaga.

"Saaremaa Laevakompanii täna [esmaspäeval] esitatud nägemus loodavast
ühisfirmast ei erine oluliselt sellest, mis nad Tallinna Sadamaga kokku
leppisid," ütles majandusministeeriumi kantsler Marika Priske pärast
läbirääkimisi BNS-ile.

Tallinna Sadama ja SLK kokkuleppe kohaselt nõuaks ühisfirma igal aastal
riigieelarvest dotatsiooni 105 miljonit krooni, seni oli see 90 miljonit krooni.
Mullu parvlaevaliikluse uue korraldaja leidmiseks korraldatud konkursil pakkus
majandusministeerium aastaseks dotatsioonisummaks sada miljonit krooni.

Kümne aasta peale koostatud äriplaani järgi garanteerib riik osanikele ehk
SLK-le ja Tallinna Sadamale tootluse 10 protsenti ehk 20 miljonit krooni aastas.
Sisuliselt garanteerib riik tootluse ja osanikele makstavad dividendid just
dotatsiooniga.

Äriplaani kohaselt kannab Tallinna Sadam uue firma aktsiakapitali 200
miljonit krooni, mille eest SLK ja sadama ühisfirma omandab neli SLK kasutatavat
uuemat laeva. Ülejäänud SLK laevad ja vara lähevad firmasse mitterahalise
sissemaksena samuti 200 miljoni krooni väärtuses.

Priske sõnul esitab ministeerium oma nägemuse SLK raamlepingu kohta
kolmapäevaks, mil läbirääkimised saarte ja mandri vahelise praamiliikluse
korraldamise üle taas jätkuvad.

"Me ei saa oma nägemust ühisfirma kohta veel öelda, sest me veel tegeleme
sellega," märkis Priske.

Kolmapäevaks lubas SLK esitada oma nägemuse ka liinilepingust, mille
sõlmimine on Priske sõnul hädavajalik.

"1. oktoobriks, mil lõpeb praegune leping SLK-ga, ei suudeta ühisfirmat
kindlasti luua, mistõttu SLK peab jätkama seniste liinide teenindamist vastavalt
ühistranspordi seadusele maksimaalselt kuni kaks aastat," lausus Priske.

Priske ei välistanud ka võimalust, et kui SLK nõustub liinilepinguga võib
ühisfirma ideest teoreetiliselt kaheks aastaks loobuda.

SLK nõukogu liige Aivar Jõgi ütles BNS-ile, et riigil puuduvad ühisfirma
vastu põhjendatud argumendid. "Selge on see, et kui keegi on millegagi väga
ebaõnnestunud, siis püüab ta leida mitmesuguseid variante ja auke, et oma
ebaõnnestumist leevendada," märkis Jõgi majandusministeeriumi pakutava
liinileppe kohta.

Jõgi kinnitusel kuulab SLK ära riigi ettepanekud praamiliikluse korraldamise
kohta, kuid ei nõustu mingil juhul sellise kavaga, millega hävitatakse SLK kui
ettevõte. "Valitsusel võib ju olla huvi see probleem kiiresti lahendada, kuni
järgmiste valimisteni, meie aga oleme huvitatud pikaajalistest lepingutest,"
lausus Jõgi.

SLK nõukogu liige möönis, et sisuliselt pole pärast 20. augustit, kui
Tallinn Sadama nõukogu toetas ühisfirma loomist, mingeid arenguid riigiga
peetud erinevatel kõnelustel toimunud. "Nii ei saa ju asjale läheneda, kui
ministeeriumi esindaja ütleb meile, "et kas te kullakesed tahate, et me teid
sundima hakkame?"," tähendas Jõgi.

Möödunud neljapäeval teatas SLK, et soovib praamiliiklust jätkata ka pärast
1. oktoobrit, kuna reisijad ei tohi ühisfirma loomise venimise tõttu kannatada.

Majandusminister Meelis Atonen on kinnitanud, et SLK ja Tallinna Sadama kokku
lepitu alusel ühisfirma loomine on riigile selgelt kahjulik ja sellise
stsenaariumi teostumise korral astub ta ametist tagasi.

Senised ühisfirma tingimused on lisaks Tallinna Sadama tegevjuhtkonnale heaks
kiitnud ka ettevõtte nõukogu, mille liikmed nimetasid ametisse Atonen ja
rahandusminister Taavi Veskimägi.


06 September 2004
  Kommentaarid