Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Siseminister: Investeeringud Ida-Virumaale jätkuvad, valmib uus riiklik tegevuskava
Reedel Ida-Virumaad külastanud siseminister Hanno Pevkur kinnitas kohtumisel maavanemaga, et nii siseriiklikud kui Euroopa Liidu struktuurfondide toetused Ida-Virumaa arenguks jätkuvad, kuid peavad olema suunatud piirkonna majanduse mitmekesistamisele, mistõttu tuleb nii neile kui teistele teemadele pöörata olulist tähelepanu ka uues Ida-Virumaa tegevuskavas.

Siseministri sõnul tuleb piirkonna arengu jätkamiseks senisest enam suunata toetusi ettevõtluse ja tööhõive edendamisele ning piirkonna paremale lõimimisele. „Ida-Virumaal on viimastel aastatel tublisti korrastatud avalikku linnaruumi, rajatud suuri riiklikult olulisi objekte nagu näiteks Viru vangla, Ida-Viru keskhaigla, uued politsei ja pääste ühishooned, kavandatud ja loodud kaasaegseid tööstusalasid, tehtud erasektori poolt suures mahus investeeringuid jne. See kõik on loonud head eeldused, et moodne elu- ja ärikeskkond meelitaks piirkonda rohkem nii elanikke, turiste kui uusi investeeringuid ning seoks piiriäärseid alasid tugevamalt ülejäänud Eestiga,“ tõdes siseminister.

„On selge, et Ida-Virumaa majanduskasvu potentsiaal suur. Selle potentsiaali ära kasutamiseks, aga ka sealsete ühiskondlike probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks, on kavas veel selle aasta lõpuks töötada välja ja esitada Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks uus Ida-Virumaa tegevuskava“, rõhutas minister.

Sel aastal tehtavatest investeeringutest rääkides märkis Pevkur, et juba on tehtud või ootavad tegemist mitmed suured toetusotsused, näiteks Jõhvi logistika- ja äripargi taristu rajamine, Jõhvi gümnaasiumi ehitamine ning Sillamäe gümnaasiumi ja Kohtla-Järve kultuurimajade rekonstrueerimine. Samuti jõuab Ida-Virumaale suur osa Euroopa territoriaalse koostöö programmide ja Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene programmi toetustest. Koos Narva piiripunkti ja bastioni projektiga ulatub toetussumma nendest programmidest 11,2 miljoni euroni.

Aastatel 2007-2013 on Ida-Virumaale jõudnud regionaalarengu toetusi ligikaudu 58 miljoni euro ulatuses, sellest ligi 52 miljonit struktuuritoetuse vahenditest. Toetatud on nii ettevõtlusalasid, turismi- ja vaba aja veetmise objekte, lasteaedu, koole ja muid objekte. Näiteks on toetust saanud Narva logistika- ja tööstuspark, põlevkivi kompetentsikeskus Kohtla-Järvel, Narva jõe sadam, promenaad ja Joaorg, Narva-Jõesuu rannaala, Jõhvi uus lasteaed, Kiviõli Seiklusturismi keskus ja paljud teised projektid.
03 Mai 2014
  Kommentaarid