Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

OECD avaldas Eestit puudutava raporti
OECD avalikustas täna raporti, milles hinnatakse Eesti võimet välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise juhtumeid tuvastada ning menetleda.

Eesti hindamine viidi läbi OECD altkäemaksu alase töögrupi poolt. Töögrupp koondab 41 liikmesriiki, kelle hulgas on kõik OECD 34 liiget ning samuti Argentiina, Brasiilia, Bulgaaria, Kolumbia, Vene Föderatsioon, Lõuna-Aafrika Vabariik ja värske liikmena Läti. Eesti on töögrupi liige kümme aastat. Töögrupi tegevus lähtub rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsioonist ja selle täitmiseks antud juhenditest. Seekordne, raportis kajastatud hindamine on järjekorras kolmas.

Raportis märgitakse mitmeid positiivseid näiteid Eesti saavutuste kohta. Näiteks on töögrupp leidnud, et seadusandlust on rahvusvahelise korruptsiooni küsimuses parandatud ning olemas on toimiv raamistik rahapesuga seotud kuritegude avastamiseks. Samuti on aruandes kirjutatud, et Eesti on rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemisel head tööd teinud ning rikkumistele tähelepanu juhtivatele avaliku sektori „vilepuhujatele“ pakutakse riigi poolt kaitset. OECD hinnangul aitavad need tegevused altkäemaksu juhtumite avastamisele ning uurimisele kaasa.

Raportis antakse ka soovitusi valdkondade kohta, mida tuleks konventsiooni tõhusaks rakendamiseks veel arendada. Näiteks peetakse vajalikuks valitsuse proaktiivseid samme rahvusvaheliste altkäemaksjuhtumite avastamiseks ning eriti ettevõtjate teadlikkuse tõstmist rahvusvahelise altkäemaksu kuriteo ennetamise alal. Samuti soovitatakse muuta seadusi nii, et välisriigi ametiisikule altkäemaksu andnud ettevõtteid saaks karistada ka siis, kui füüsilisi isikuid ei saa välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise eest vastutusele võtta. Neljandaks tuleb töögrupi hinnangul luua selgus erasektori "vilepuhujate" kaitse osas, et julgustada neid sellistest juhtumitest teavitama.

"Kindlasti tuleb OECD antud soovitusi analüüsida ning mõelda, kuidas neid maksimaalselt rakendada saab. Vaatamata sellele, et rahvusvaheline korruptsioon on meil juba kümmekond aastat kuritegu, pole Eestis menetletud juhtumeid, kus Eesti kodanik või ettevõte oleks altkäemaksu pakkunud või andnud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni ametiisikule. See tähendab, et meil puudub sellistes küsimustes menetluspraktika," ütles ühe Eesti esindajana hindamisvisiidil osalenud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Tanel Kalmet.

Aruandega on võimalik tutvuda korruptsiooniveebis ja OECD kodulehel. Nagu teisedki töögrupi liikmed, esitab Eesti kirjaliku raporti tegevuste kohta, mida on soovituste valguses ellu viidud. Samuti jälgib töögrupp pidevalt, et rahvusvahelise altkäemaksu andmise karistamise eeldused Eesti õiguses oleksid tõhusad.
12 Juuni 2014
  Kommentaarid