Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikohus: osale kohtunikest väiksema pensioni maksmine on põhiseadusega vastuolus
Riigikohtu üldkogu leidis, et regulatsioon, mille järgi enne 1. juulit 2013 pensionile läinud kohtunike pensioni ei arvutatud ümber lähtuvalt 1. juulist 2013 kehtestatud kohtunike palkadest, on põhiseadusega vastuolus.

Jaanuaris 2009 jõustus ametipalkade ajutise korralduse seadus, millega vähendati ajutiselt kohtunike palku ja sellest tulenevalt ka kohtunike pensione. 1. juulil 2013 jõustusid seadusemuudatused, millega ajutine olukord lõpetati, taastati kohtunike palgad ja muudeti kohtunikupensioni regulatsiooni.

Uue regulatsiooni järgi indekseeritakse 1. juulist 2013 pensionile mineva kohtuniku pension sarnaselt riiklikule vanaduspensionile. Enne 1. juulit 2013 pensioneerunud kohtunike pensioni suurust erinevalt kohtunike palgast aga ei taastatud. Seega jäi pension vähendamisaegsele tasemele ja on väiksem kui alates 1. juulist 2013 pensioneerunud või pensioneeruvate kohtunike pension.

Riigikohus leidis, et selline kohtlemine on põhiseadusega vastuolus võrdse kohtlemise nõuete eiramise ja õiguspärase ootuse ülemäärase riive tõttu. Üldkogu rõhutas, et meelevaldselt koheldakse halvemini osa kohtunikepensioni saajatest ehk enne 1. juulit 2013 pensioneerunud kohtunikke. Pensionile jäämise aja kõigest ühepäevane erinevus tõi sellise põhiseadusevastase regulatsiooni tõttu kaasa varempensioneerunu märksa väiksema pensioni.

Edaspidi tuleb Riigikohtu hinnangul kõigi pensioneerunud kohtunike suhtes kohaldada alates 1. juulist 2013 kehtima hakanud uut kohtunikupensionide regulatsiooni, st nende pensioni tuleb indekseerida, mitte arvutada ümber kohtunike ametipalkade muutumisel.
26 Juuni 2014
  Kommentaarid