Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KIK aitab kaasa ohtlike eterniidijäätmete kogumisele
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu jagas viimasest keskkonnaprogrammi voorust eterniidijäätmete kogumise ja käitlemise projektidele 67 000 eurot. Toetatud projektid aitavad vältida maastiku risustamist ning eterniidi tolmust tingitud haiguste teket.

„Eterniit on väga massiivne jääde ning selle suure koguse käitlemine võib omal jõul kujuneda üpris kulukaks. Kuid see on kindlasti vajalik, sest lisaks looduskeskkonna saastamisele, sisaldavad vanad eterniidid ka inimesele ohtliku asbesti,“ rääkis KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann. „Vältimaks, et eterniit ei jääks kuhugi aianurka vedelema või halvimal juhul, seda ei viidaks metsa alla, oleme KIKist rahastanud omavalitsuste kogumistegevust.“

Viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetati kokku üheksat eterniidikogumisega seotud projekti, millega plaanivad taotlejad kokku likvideerida ligi 400 tonni eterniiti. Toetust said teiste seas näiteks Valgamaa Omavalitsuste liit, Põlva vallavalitsus ja ka Võru linn. Rahastatud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel.

Eterniidi kui asbesti sisaldava jäätmete käitlemisprobleem on teravalt tõstatunud viimastel aastatel, mil aina rohkem nõukogudeaegsetest eterniidikatustest vajavad väljavahetamist. Nõuetekohase käitlemisega välditakse eterniidis sisalduva asbesti jõudmist õhku ning sealtkaudu inimeste kopsudesse. Asbesti puhul on tegemist mürgise, tervist kahjustava ainega.

KIK toetab eterniidikogumist ohtlike jäätmete alamprogrammist. Alates keskkonnaprogrammi uuest taotlusvoorust on eterniidijäätmete kogumine ja käitlemine ohtlike jäätmete kogumiskohas või jäätmejaamas ka toetuste jagamist reguleerivas määruses eraldi välja toodud. Sellega soovib KIK pöörata eterniidijäätmetele suuremat tähelepanu ning julgustada kohalikke omavalitsusi nende käitlemiseks toetusi taotlema.

Keskkonnaprogrammi uus taotlusvoor on avatud 21. augustini. Rohkem infot vooru kohta leiab KIKi kodulehelt.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

Saile Mägi
30 Juuli 2014
  Kommentaarid