Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Registreeritud töötus ja kindlustushüvitised augustis 2014
Augustis registreeritud töötute arv vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 25224 inimest ehk 4,0% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul arvatakse pahatihti, et töötukassa aitab vaid töötuna registreeritud inimesi, kuid see ei ole nii - töötukassa pakub kõikidele tööd otsivatele inimestele töövahendust ja tööotsingunõustamist.

Kõrgeim oli augustis registreeritud töötuse määr Valgamaal (8,1%) ja Ida-Virumaa (7,5%) ning madalaim Harjumaal (3,1%) ja Tartumaal (3,1%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised (18%), oskus- ja käsitöölised (17%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Augustikuu jooksul lisandus juulikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4 270 uut tööpakkumist, millest 64% sisestati töötukassa portaali (www.tootukassa.ee ) kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8 537. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (20%) ning lihttöölistele (19%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales augustis 1 446 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 867 inimest. Tööpraktikal osales 713, tööharjutusel 419 ning tööklubis 407 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 313 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 32 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 53 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 1 272 inimest. Lisaks osales veel 1 564 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Augustikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 706 inimest.

Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 9 030 inimesele ehk 30% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 399 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,2 miljonit euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai augustis 6 425 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 479 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1 421 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 759 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 78 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 203 eurot ning hüvitisteks maksti augustis üle 245 tuhande euro.


* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.


Erko Vanatalu
10 September 2014
  Kommentaarid