Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse 72% tuludest
Selle aasta esimese kaheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 88,6 miljonit eurot, mis moodustab 72 protsenti tulude eelarvest.

Põhitegevuse tulusid laekus 75,9 miljonit eurot ehk 72% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 39,1 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Tulumaksu laekumine on olnud 8% suurem kui eelmisel aastal.
Maksutulusid kokku laekus 40,1 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,4 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 0,6 miljonit eurot. Toetusi põhitegevuseks laekus 25,6 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 78% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist saadi 9,8 miljonit eurot ehk 65% eelarvest.

Põhitegevuse kulud olid 65,6 miljonit eurot ehk 65% eelarvest. Suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas.
Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 10,3 miljonit eurot.
Investeeritud on 14,6 miljonit eurot ehk 50% eelarvest. 8,8 miljonit eurot on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Enamus investeeringutest - 9 miljoni euro ulatuses - on teostatud EL struktuurifondide ja muude toetuste arvel.

2014. aasta esimese kaheksa kuu tulud olid 8,4 miljonit eurot suuremad kui kulud. 31. augusti seisuga oli linna raha jääk 8,9 miljonit eurot.
12 September 2014
  Kommentaarid