Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus tegi ettepaneku lihtsustada abipolitseinikuna tegutsemist
Valitsus arutas tänasel istungil siseministeeriumis ette valmistatud abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis jõustudes muudab oluliselt lihtsamaks abipolitseinikuks saamise ning koos politseiga korrakaitsesse panustamise.

Abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise eelnõuga lihtsustatakse abipolitseinikuks astumist ja väljaõpet ning abipolitseinikule antakse võimalus panustada ka ainult politsei abistamisse süüteoennetuses, selgitas siseminister Hanno Pevkur seadusemuudatuste sisu tutvustades.

„Viimase kolme ja poole aasta jooksul, mil on kehtinud praegune abipolitseiniku seadus, on saanud selgemaks vajadus rakendada abipolitseinike võimalikku potentsiaali senisest rohkem. Eelnõu tulemusena muutub abipolitseinikuks saamine sujuvamaks, luuakse alus süüteoennetuses osalevate abipolitseinike arvu suurendamiseks ja lihtsustub politseiametnikuga koos tegutsevaks abipolitseinikuks saamine. See on kindlasti julgustuseks neile, kes seni abipolitseinikuks hakkamist kaalunud, kuid pole veel lõplikku otsust teinud,“ sõnas Hanno Pevkur.

Seadusemuudatustega tõstetakse abipolitseinikuks saamisel enam esile tegusate inimeste motivatsiooni, keskendudes kutsesobivuse hindamisele. Samuti muudetakse abipolitseinike väljaõppe korraldust paindlikumaks ning väljaõppe kavandamisel hakatakse rakendama individuaalsemat lähenemist. Koolituste kavandamisel võetakse senisest enam arvesse abipolitseinikuks soovija senist õpi- ja töökogemust.

Lisaks luuakse võimalused abipolitseinikel senisest rohkem osaleda ennetustöös. Vabatahtlike kaasamine ennetustöös tähendab näiteks, et vabatahtlik saab abipolitseinikuna koolides tutvustada politsei tööd, viia läbi õpilastele suunatud koolitusi sõltuvusainete tarvitamise ohtlikkuse kohta, õpitubasid lasteaialastele liiklusturvalisuse kohta jne.

Seaduseelnõu muudatused on ette valmistatud koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Abipolitseinike Kogu esindajatega.
18 September 2014
  Kommentaarid