Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Registreeritud töötus ja kindlustushüvitised oktoobris 2014
Oktoobris tõusis registreeritud töötute arv võrreldes septembrikuuga. Kuu lõpus oli töötuna arvel 25785 inimest ehk 4,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli oktoobris registreeritud töötuse määr Valgamaal (8,2%) ja Ida-Virumaa (7,6%) ning madalaim Harjumaal (3,0%) ja Tartumaal (3,2%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised (19%), teenindus- ja müügitöötajad (17%) ning oskus- ja käsitöölised (17%).

Oktoobrikuu jooksul lisandus septembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 3300 uut tööpakkumist, millest 64% sisestati töötukassa portaali (www.tootukassa.ee ) kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7718. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (22%). Järgnesid lihttöölistele (19%) ning oskus- ja käsitöölistele (18%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales oktoobris 3 542 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 173 inimest. Tööpraktikal osales 799, tööharjutusel 936 ning tööklubis 1 036 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 714 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 44 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 72 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1 188 inimest. Lisaks osales veel 2 604 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Oktoobrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2 816 inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 8 292 inimesele ehk 28% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 400 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 2,8 miljoni euro. Ligikaudu 112 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6 559 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 666 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1 590 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 923 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 183 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 107 eurot ning hüvitisteks maksti oktoobris ligikaudu 304 tuhat eurot.
10 November 2014
  Kommentaarid