Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusminister Lauri räägib riigikogus avalikust teenistusest ja riigi 2013. aasta tulemustest
Rahandusminister Maris Lauri tutvustab riigikogule täna riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruannet ja avaliku teenistuse 2013. aasta aruannet.

Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (715 OE). Majandusaasta koondaruanne koosneb tegevusaruandest, riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandest sh riigieelarve täitmise aruanne. Lisaks on aruandes täiendav info kohaliku omavalitsuste üksuste, avaliku sektori ja valitsussektori kohta.

Eesti jätkas möödunud aastal range fiskaalpoliitikaga, et tagada riigi rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus. Valitsussektori puudujäägi vähenemise tagasid prognoositust paremad maksutulud ja tagasihoidlikumad kulud.

Riigikontrolli hinnangul oli riigi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige, olulisemad majandustehingud tehti seaduslikult. Tsentraliseerimine ja ühtse raamatupidamistarkvara kasutamine on raamatupidamise taset enamiku ministeeriumide valitsemisalades parandanud. Riigieelarve uus ülesehitus võimaldab eelarvet ja selle täitmist paremini võrrelda.

Avaliku teenistuse 2013. aasta aruanne tutvustab avaliku teenistuse arenguid ning olulisemaid personalinäitajaid. Möödunud aastal koos uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega sai rahandusminister ülesande teha kord aastas ülevaade Riigikogule avaliku teenistuse arengutest. Tänane tutvustus on esimene omataoline.

2013. aastal töötas avalikus teenistuses 29 950 inimest, neist ametnikke oli 21 495. Ametnike arv vähenes uue seaduse jõustumisega 21%, sest oluliselt kitsenes ametniku mõiste. Aruandes analüüsitakse riigiteenistujate arvu, voolavust, atraktiivsust, palka ja teisi näitajaid ning riigi personalipoliitika väljakutseid.
12 November 2014
  Kommentaarid