Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Komisjon langetas otsuse seitsme raske autoveoalase õigusrikkumisega vedajale
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) toimus teisipäeval, 11. novembril autokaubaveo komisjoni koosolek, kus vaadati läbi MKMile esitatud selgitused vedajatelt, kelle korraldatud autovedudel on järelevalveasutused nii Eestis kui välisriikides viimase 12 kuu jooksul avastanud raskeid õigusrikkumisi.

MKM alustas tänavu teisel poolaastal haldusmenetluse 22 vedajale, kelle korraldatud autovedude kontrollimisel oli avastatud raskeid õigusrikkumisi, mille eest karistati vedajat või vedu teostanud autojuhte. Haldusmenetlusega oli vedajatel võimalus esitada MKMile kirjalik seletus asetleidnud õigusrikkumiste ja vedaja poolt tarvitusele võetud abinõude kohta rikkumiste edaspidiseks vältimiseks.

Vedajate selgitusi arvesse võttes langetas autokaubaveo komisjon otsused seitsmele vedajale. Ühele vedajale, kelle rahvusvahelistel vedudel tuvastati korduvaid raskeid autoveoalaseid õigusrikkumisi, otsustas komisjon teha MKMile ettepaneku hoiatada vedajat kirjalikult ja anda teada, et raskete autoveoalaste rikkumiste edaspidisel ilmnemisel võidakse kaaluda rangemate haldusmeetmete rakendamist.

Kahele teisele vedajale, kelle rahvusvahelistel vedudel tuvastati sõidumeeriku kasutamise ning sõidu- ja puhkeaja nõuete raskeid rikkumisi, otsustas komisjon teha ettepaneku Tööinspektsioonile teostada nende vedajate juures põhjalikum kontroll autojuhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise ning selle kohta peetava arvestuse kohta. Ülejäänud nelja vedaja korduvate raskete õigusrikkumiste osas otsustas komisjon teha ettepaneku ERAAle kui autoveo tegevusloa andjale kontrollida nende vedajate vastavust oma alal tegutsemiseks kehtestatud nõuetele.

Autokaubaveo komisjon on moodustatud majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga ning komisjoni töö eesmärk on vaadata läbi ja kontrollida autovedude korraldust reguleerivate õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete rikkumiste juhtumeid. Samuti teeb komisjon raskete autoveoalaste rikkumiste ilmnemisel pädevatele asutustele ettepanekud rikkujate osas asjakohaste meetmete rakendamiseks, et tagada autovedudel aus konkurents, liiklusohutuse tõhustamine ja õigusaktide järgimine. Sinna kuuluvad MKMi, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ja Autoettevõtete Liidu esindajad.
12 November 2014
  Kommentaarid