Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ülevaade Eesti narkokuritegevusest avaldati Internetis

Siseministeeriumi sisejulgeolekudivisjon avaldas siseministeeriumi koduleheküljel aadressil http://www.sisemin.gov.ee/sisejulgeolek/ylevaated.html elektroonilise kogumiku "Narkootikumid Eestis: seadusandlus ja õigusrikkumiste statistika".

"Kogumiku koostamise vajadus tulenes asjaolust, et nii narkomaaniat kui ka
narkokuritegevust käsitlev informatsioon on killustatud väga erinevate
allikate vahel. Kuna siseministeerium peab riigi sisejulgeoleku eest
vastutajana langetama iga päev olulisi otsuseid, on vajalik, et nende
aluseks oleks korrastatud teave toimuvast. Narkomaania ning narkokuritegevus on kahtlemata kogu maailmas üheks olulisemaks pidevat kontrolli vajavaks probleemiks," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku analüüsiosakonna juhataja Lauri Tabur.

Kogumik sisaldab ülevaadet Eesti narkovaldkonda reguleerivatest
õigusaktidest, narkopoliitikast, narkoalastest õigusrikkumistest ja
kohtupraktikast 2001. aasta detsembri seisuga. Lühidalt on antud ülevaade ka
uimastite liigitamisest ja karistuspoliitikast Euroopa Liidu liikmesriikides.

Siseministeeriumi sisejulgeolekudivisjon hakkas Eesti ja teiste Euroopa riikide narkoalase olukorra regulaarset ülevaadet koostama 2001. aastal.
Ülevaadet hakatakse ajakohastama kord aastas.
11 Jaanuar 2002
  Kommentaarid