Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Euroopa Liidu ajakirjandusauhind jätkab diskrimineerimisvastast võitlust

Euroopa Liidu ajakirjandusauhind jätkab diskrimineerimisvastast võitlustEurobarometer küsitluste tulemuste järgi usub 64% eurooplastest, et nende
riigis on diskrimineerimine laialt levinud, ning üle poole vastanutest
leiab, et diskrimineerimise vastu ei rakendata piisavalt meetmeid. Et
võrdsus muutuks reaalsuseks, on äärmiselt oluline iga kodaniku teadlikkuse
tõstmine tema õigusest diskrimineerimisvabale elule, diskrimineerimise
negatiivsete mõjude esiletoomine ning erinevustega kaasnevate eeliste ja
võimaluste näitamine. Iga-aastane Euroopa Liidu ajakirjandusauhinna konkurss
“Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu.” ärgitab ajakirjanikke neil
teemadel mõtlema ja kirjutama ning annab auhinna parimale Euroopa Liidu
liikmesriigis avaldatud artikli autorile.Ajakirjandusauhinna konkurss toimub neljandat korda Euroopa Võrdsete
Võimaluste Aasta programmi raames. Euroopa Liidu ajakirjandusauhinna
kampaania teeb koostööd Euroopa Võrdsete Võimaluste Aasta programmiga ja
paneb välja eriauhinna artiklile, mis kajastab üht või mitut paljudest
Euroopa Võrdsete Võimaluste Aasta programmi raames toimuvatest üritustest.Euroopa Liidu ajakirjandusauhind antakse ajakirjanikele, kes aitavad
erinevuste tunnustamist ja diskrimineerimisvastase võitluse vajadust
paremini mõista. Auhind on saanud püsivaks osaks Euroopa Liidu laiemast
diskrimineerimisvastasest kampaaniast ja osalejate arv on iga aastaga
suurenenud. 2006. aastal esitati konkursile üle 700 võistlustöö, võitjad
tehakse teatavaks aprillis Brüsselis.Konkursil “Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu.” saavad osaleda
ajakirjanikud Euroopa Liidu kõigist 27 liikmesriigist. Ajakirjanikke
kutsutakse üles esitama oma trükitud või elektroonilisi artikleid
diskrimineerimise või erinevuste teemadel seoses inimeste rassilise või
etnilise kuuluvusega, usuga või veendumustega, vanusega, puudega või
seksuaalse orientatsiooniga. Euroopa Võrdsete Võimaluste Aasta eriauhinna
kategoorias esitatud artiklid võivad käsitleda ka soolise diskrimineerimise
teemasid. Esitatavad artiklid võivad olla kirjutatud mis tahes Euroopa Liidu
ametlikus keeles (kokku 23 keelt) ja artiklid peavad olema vähemalt 3800
tähemärki pikad. Artiklid peavad olema avaldatud ajavahemikul 1. jaanuar
kuni 30. september 2007. Viimane kuupäev on ka artiklite esitamise
tähtajaks. Riiklikud ˛üriid, mis koosnevad meediaprofessionaalidest ja
diskrimineerimisvastase ala ekspertidest, valivad igas riigis võitjad, kelle
tööd esitatakse Euroopa Liidu auhinnale, mille saaja valitakse Euroopa Liidu
˛ürii poolt. Võitjale, teise ja kolmanda koha saajale ning eriauhinna
saajale antakse stipendium uurimisreisi tegemiseks Euroopa Liidu nende poolt
valitud liikmesriiki.Lähem informatsioon auhinnakampaania kohta ning elektrooniline osalemisvorm
aadressil:

www.stop-discrimination.info <http://www.stop-discrimination.info/> .
Kontaktandmed pressi jaoks:

MEDIA CONSULTA International Holding AG

Kerstin Saal

Tel: +49 30 65 000-307, Fax: +49 30 65 000-150

Email: k.saal@media-consulta.com"Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu."

Euroopa Komisjon viib läbi viieaastast üleeuroopalist teavituskampaaniat,
mis võitleb rassilise või etnilise päritolu, usu või veendumuste, vanuse,
puuete ja seksuaalse orientatsiooni põhjal toimiva diskrimineerimise vastu.

Loosungi "Erinevuste poolt. Diskrimineerimise vastu." all läbiviidava
kampaania raames teavitatakse inimesi nende õigustest Euroopa Liidu
diskrimineerimisvastaste seaduste alusel ja edendatakse teadlikkust
erinevuste positiivsest mõjust töökohal.

Selle kampaania kohta saate lähemat teavet veebilehel
www.stop-discrimination.info <http://www.stop-discrimination.info/>

Merit Välba

Powerhouse
19 Veebruar 2007
  Kommentaarid