Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
IEPK pressiteade: Toimus reid kulupõletajate tabamiseks

Vaatamata juba aset leidnud õnnetustele ning aktiivsele teavitustööle
kulupõletamise keelu ja selle tegevusega kaasnevate ohtude kohta on päästjad
Virumaal tänavu kustutanud juba enam kui neli sada metsa/maastikupõlengut.

Möödunud nädalavahetusel tuli päästjatel kulupõlenguid kustutada koguni 106
korral, neist 13 korda Lääne-Virumaal ja 93 Ida-Virumaal. Tõsiseim tööpäev
oli päästjatel laupäeval, mil puhkes 63 kulupõlengut.

Läinud nädalavahetusel korraldati mitme ametkonna koostöös üle-eestiline
kontrollreid kulupõletamise keelust üleastujate tabamiseks, reidi käigus
kontrolliti ka tuleohutusnõuetest kinnipidamist lõkke tegemisel.

Lääne-Virumaal algatasid Ida-Eesti Päästekeskuse inspektorid kolm
väärteomenetlust, neist kaks Tapa linnas ja üks Rakveres. Peamiseks
rikkumiseks oli lõkke süütamine tuulise ilmaga. Lisaks puudusid lõkete juures
esmased tulekustutusvahendid.

Ida-Virumaal algatasid inspektorid seitse väärteomenetlust tuleohutusnõuete
rikkumise eest lõkete põletamisel ning ühe väärteomenetluse kulupõlengu
põhjustamise eest.

Peamisteks rikkumisteks olid lõkke süütamine tuulise ilmaga, lõkete juures
puudusid esmased tulekustutusvahendid, üks lõke oli jäetud järelevalveta ning
üks oli tehtud hoonele liiga lähedale. Lisaks vestlesid inspektorid kohapeal
viie lõkkepõletajaga, kellele selgitati tuletegemisega kaasnevaid ohte ning
tuleohutusnõudeid.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul
keskkonnainspektsiooni ametnikud Lääne-Virumaal lõkete tegemisel
tuleohutusnõuete rikkumisi ei avastanud. Ida-Virumaal kontrolliti kahte
lõket, millest üks ei vastanud nõuetele. Lõkkepõletaja suhtes algatati
väärteomenetlus. Lisaks algatati väärteomenetlus ühe kulupõletaja suhtes.

Kulupõletamise keelust ja lõkke tegemisel tuleohutusnõuetest kinnipidamise
kontrollimiseks korraldatakse reide ka edaspidi.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel on tuleoht Eestis suur
ja lähipäevil (26.04.-29.04.09) püsivate kuivade ja soojade ilmadega tuleoht
suureneb.

Päästeteenistus kutsub inimesi üles mõistlikkusele lahtise tulega
ümberkäimisel ning tuletab meelde, et tuleohtlikul ajal on kulu põletamine
rangelt keelatud ning lõkke tegemisel tuleb kinni pidada tuleohutusnõuetest.

Kulu süütajale võib keelust üleastumise eest teha rahatrahvi kuni 18 000
krooni. Lisaks trahvisummale tuleb süüdlasel hüvitada ka keskkonnale
tekitatud kahju, mis tule metsa levimise korral võib kujuneda üsna suureks.
27 Aprill 2009
  Kommentaarid