Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Riigikohus tühistas osaliselt oma otsuse

Riigikohus tühistas osaliselt oma otsuse

22. novembril 2004.a.

Riigikohus tühistas osaliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 7. septembri 1999. a, Tartu Ringkonnakohtu 3. mai 1999. a ja Tartu Linnakohtu 17. veebruari 1999. a kohtuotsused Rain Puhki süüditunnistamises, ning mõistis Rain Puhki osaliselt õigeks.

Nimetatud otsuste tühistamise ja R. Puhki õigeksmõistmise tingis Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. veebruari 2004. a otsus, milles leiti, et Rain Puhki süüditunnistamisel enne vastavate karistusnormide kehtima hakkamist toime pandud tegude eest oli Eesti Vabariik rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 7 lõiget 1. Konventsiooni artikli 41 alusel mõistis Euroopa Inimõiguste Kohus Eesti Vabariigilt R. Puhki kasuks välja 3000 eurot mitterahalise kahju katteks.

Otsuses Puhk versus Eesti Vabariik märkis Euroopa Inimõiguste Kohus ka asjaolu, et Eesti Vabariik viitas asjas Riigikohtu lahenditele, mis olid tehtud peale Puhkile süüks pandud tegude toimepanemist. Euroopa Inimõiguste Kohtu selgitusest, et R. Puhk ei saanud oma tegude toimepanemise ajal ette näha kriminaalkaristuse riski, võib eeldatavasti leida tuge põhimõttele, et nii seadusi kui Riigikohtu seisukohti ei tohiks isiku kahjuks kohaldada ajas tagasiulatuvalt.

http://www.mandre.ee/uudised.htm
23 November 2004
  Kommentaarid