www.vnl.ee

Kogume informatsiooni ametnike ebaseadusliku (ebaeetilise) tegevuse kohta

Toimetus palub kõigil inimestel, kes teavad ja/või kelle valduses on dokumente või nende koopiaid, mis võivad heita pilku riigiametnike ebaseadusliku tegevuse suhtes, meid sellest informeerida. Info andja anonüümsuse tagame.

Kõigil, kes omavad informatsiooni ja/või taustinfot näiteks Lääne-Viru Politseiprefektuuri politseiprefekti Heido Mägi (kasutab ametiautot Nissan Primera riikl.nr. 239 MCL, roheline); ülemkomissar Enn Kuusik´u (kasutab ametiautot Subaru riikl.nr. 460AKG, roheline) ja komissar Lembit Kalda ebaseadusliku tegevuse, ametiautode mittesihipärase (oma sõidud) kasutamise jne. kohta palume jagada informatsiooni "Virumaa Nädalalehe" toimetusega.

Palume kõigil kodanikel, kellele on nende arvates politseis ülekohut tehtud võtta meiega ühendust. Oleme nõus abistama abivajajaid ka politseinike tegevuse peale kohtukaebuse esitamisel-koostamisel jne. jne.

Ootame Teie vihjeid: politsei@vnl.ee või telefonil: 032-23677 (Imre)

Tegemisel ka politseiametnike avalik paturegister aadressil:
http://politsei.vnl.ee


   31 August 2001