www.vnl.ee

KUL: Möödunud aasta tähelepanuväärsemaist kultuuritoetajaist saab teada anda veel kümne päeva jooksul

Kultuuriministeerium kutsub üles esitama kandidaate konkursile „Kultuuri sõber 2014“. Tunnustus kuulub eraisikutele, asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes on kultuurivaldkonda aasta jooksul eriliselt panustanud või olnud kultuurirahvale toeks oma tegudega. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

Esitatud kandidaatide hulgast valitakse välja kultuuri sõbrad ning kolm „Aasta kultuurisõpra“, kes on tunnustuse väljakuulutamisele eelnenud aasta jooksul kultuurivaldkonda enim panustanud.

Kandidaate võivad esitada kõik kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa olla Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutused või nende töötajad ning nende poolt korraldatud projektid, samuti teised riigiasutused või riigi poolt ellu kutsutud organisatsioonid.

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita Kultuuriministeeriumi kodulehe kaudu elektrooniline ankeet. Esitada on lubatud ka varasematele konkurssidele esitatud organisatsioone ja isikuid.

Kultuuriminister kuulutab konkursi laureaadid välja 10. veebruaril 2015 kinos Artis.

Kultuuriministeerium on tunnustanud kultuurisõbralikke ettevõtteid ja ettevõtjaid alates 2012. aastast.   05 Jaanuar 2015