www.vnl.ee

Põllumajandusministeerium: EL ei keela õpilastele keefiri

Põllumajandusministeeriumi teatel on ekslik väide, et Euroopa Liidu määrused keelavad koolilaste toitlustamisel kasutada maitsestatud jogurtit või keefiri.

"Tuleb vahet teha toodetel, mille pakkumisel lastele saab kasutada abiskeeme, ja toodetel, mida iga kool võib küll vabalt võtta laste koolitoidu menüüsse, aga mida EL-i vahenditest ei kompenseerita," selgitas põllumajandusminister Ester Tuiksoo.

Ta lisas, et kuna koolipiimatoetuse skeem on üheks osaks EL-i ühtsest piimaturu korraldusest, siis on selles abiskeemis rõhk just nimelt esmatöödeldud toodetel. Seetõttu makstakse toetust vaid piimale, maitsestamata jogurtile, hapupiimale ja maitsestatud piimale.

1. oktoobrist rakendub Eestis seni kehtinud koolipiimatoetuse skeemi asemel uus EL-is üldkehtiv koolipiimatoetuse skeem, mis laiendab oluliselt abisaajate ja taotlejate ringi.

"Kui siiani kehtis meil siseriiklik kord, mille järgi said alandatud hinnaga pakutavaid koolipiimatooteid tarbida 1.-4. klassi õpilased, siis Euroopa Liidu koolipiimatoetus võimaldab toetatud piima ja piimatooteid pakkuda ka eelkooliealiste lasteasutuste ja põhikoolide õpilastele," rääkis Tuiksoo.

Iga liikmesriigi enda otsustada jääb, kas laiendada koolipiimatoetuse saajate ringi ka gümnaasiumis ja põhihariduse baasil kutseõppeasutuses õppivatele õpilastele või mitte. Põllumajandusministeerium on teinud valitsusele ettepaneku kaasata toetuse saajate ringi ka vanema astme õpilased. Valitsus arutab ettepanekut neljapäevasel istungil. BNS   15 September 2004