www.vnl.ee

Tartu on Mariupoli toetanud rohkem kui 20 000 euroga

Tartu linna üleskutse peale toetada Ida-Ukraina sõjapiirkonnas elavaid puudust kannatavaid inimesi ja Mariupoli haiglaid kogunes 14.veebruariks 10909 eurot annetusi, millele lisandub Tartu linna poolt jaanuari lõpus eraldatud 10 000 eurot.

Suuremad annetused on teinud Tartu Rotary Klubi (2675 eurot) ja Tartu Toome Rotary Klubi (1156 eurot) liikmed ning AS Aasta Auto (2000 eurot). Ülejäänud abi on tulnud eraisikutelt 5-100 euro suuruste annetustena. Lisaks eraldas Tartu linnavalitsus 29. jaanuaril Mariupoli haiglate toetuseks ning sõjapiirkonnas elavatele inimestele toiduabi andmiseks 10 000 eurot.

Tartu linnapea Urmas Klaas tundis head meelt, et võetud eesmärk koguda sõbrapäevaks, 14. veebruariks teine 10 000 eurot, on täidetud. "Suur tänu kõigile tartlastele, kes üleskutsele reageerisid ning oma panuse Ida-Ukraina sõjapiirkonna inimeste toetuseks andsid ja annavad. Koos suudame palju."

Annetatud raha eest ostetakse Ukraina sõjapiirkonnas elavatele puudust kannatavatele elanikele toidupakke ning Mariupoli haiglatele meditsiinivahendeid. Veebruari alguses toimetas MTÜ Eesti Pagulasabi juba neljale Mariupoli haiglale 10 777 euro Tartu linna abiraha eest vajalikke ravimeid ja meditsiinitehnikat.

Annetusi saab jätkuvalt teha MTÜ Eesti Pagulasabi arveldusarvele EE151010220015188017 või veebilehel http://www.ukrainaheaks.ee/eesti-pagulasabi. Annetust tehes märkida selgituseks: ANNETUS Tartult Ukrainale!


   16 Veebruar 2015