www.vnl.ee

Eesti ohustatud liikide punast nimestikku hakatakse uuendama

Täna toimub Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses seminar, mis on avalöögiks Eesti punase nimestiku (Punane Raamat) uuendamisele.

„Eesti on tänapäeval koduks hinnanguliselt 35 000–45 000 taime-, seene- ja loomaliigile. Meie riigi väikest pindala arvestades oleme oma laiuskraadil üks liigirikkamaid piirkondi. Meil on arvukalt esindatud ka mitmeid Euroopas haruldaseks jäänud liike. Punase raamatu ehk nimestiku uuendamine võimaldab läbi elustiku seisundi hindamise saada adekvaatset infot meie keskkonnast ja seal toimuvatest protsessidest. Samuti annab see hea võimaluse ohustatud liikide tutvustamiseks ning nende olemasolu teadvustamiseks,“ ütles keskkonnaminister Mati Raidma.

Looduskaitse arengukava järgi on liigikaitse tulemuslikuks korraldamiseks vajalik järjepidev ja süsteemne hinnangute ülevaade Eesti liigilisest mitmekesisusest ja liikide ohustatusest. Ohustatuse hindamine peab toimuma pideva protsessina, mille tulemusel on meil ajakohased teaduslikud ülevaated liikide ohustatusest ehk punane nimestik.

„Eelkõige tehakse sellist põhjalikku uurimist siis, kui mõnele liigile või liigirühmale tehakse ulatuslik inventuur, viiakse läbi seisundi hindamine rahvusvahelise aruandluse taustaks või koostatakse kaitse tegevuskava. Ülejäänud liikide puhul on ohustatuse hinnangud mõistlik üle vaadata iga kümne aasta järel. Eelmine Eesti punane nimestik koostatigi 2008. aastal,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse osakonna elurikkuse peaspetsialist Agu Leivits.

Ohustatuse hindamise aluseks on ühtne rahvusvaheline teaduslikel alustel põhinev metoodika, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN). Punaste nimestike puhul on oluline nende usaldusväärsus ja hindamise läbipaistvus, sest ainult sel moel saab neid kasutada liikide kaitse korraldamisel.

Punase nimestiku koostamiseks moodustas keskkonnaminister koordineeriva juhtrühma, kuhu kuuluvad nii teadlased kui riigiasutuste esindajad.

Punase nimestiku ajakohastamise protsessi käivitab täna toimuv seminar, kus tutvustatakse lähemalt punase nimestiku uuendamise projekti tegevusi. Ühtlasi tähistatakse seminariga ka Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Punase Raamatu 50. aastapäeva.

Punase nimestiku uuendamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti ohustatud liikide punase nimestiku avaseminar toimub neljapäeval, 19. veebruaril kell 12 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses. Seminari päevakava on leitav Keskkonnaameti kodulehelt


   19 Veebruar 2015