www.vnl.ee

Viie Lääne-Virumaa kooli õpilased osalesid keskkonnahariduse projektis

Viie Lääne-Virumaa kooli õpilased osalesid keskkonnahariduse projektis, mille eesmärk on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmiseid ning tutvustada õpilastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtust.

Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse projekti kolmanda etapiga, mille tarbeks koostati koolidele põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Lääne-Virumaa koolide õpetajad on tänaseks õppematerjalide toel läbi viinud 12 keskkonnatundi, millest võttis osa 158 õpilast. Kõige rohkem keskkonnatunde toimus Rakvere Gümnaasiumis ja Kiltsi Põhikoolis (3 tundi). Lisaks osalesid projektis veel Vaeküla Kool, Tamsalu Gümnaasium ja Lasila Põhikool.

Õpilaste harimine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aastal algatatud haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele keskkonnahoiu olulisust. Sel aastal koostati õpetajatele koostöös näitleja Ott Sepaga õppevideod ja põhjalikud materjalid, mis lihtsustavad pandipakendite taaskasutamise teema käsitlemist koolitundides.

„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks prioriteet. Usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ning puhast loodust- ja elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Meil on väga hea meel, et mõne kuu jooksul on tublid õpetajad üle Eesti jõudnud niivõrd olulisi teadmisi jagada rohkem kui 4000 lapsele,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Projekti raames on Eesti Pandipakend välja saatnud 220 tasuta õppekomplekti 135 haridusasutusele üle Eesti. Seni on läbi viidud 288 õppetundi, kus on osalenud 4100 õpilast.

Raali sõnul jätkab Eesti Pandipakend haridusprojektiga ka järgmisel õppeaastal, sest laste keskkonnateadlikkuse suurendamine ei ole ühekordne tegevus, vaid järjepidev protsess, mis nõuab pühendumist: „Järgmisel õppeaastal loodame haridusprojektiga jätkata lasteaedades. Selles vanuses kipuvad välja kujunema ja kinnistuma lapse käitumisharjumused, mistõttu on oluline alustada taaskasutamist ja loodushoidu puudutavate teemadega juba enne tema kooli minemist.“

Koolid saavad õppekomplekte tellida ka praegu. Selleks tuleb vaid Eesti Pandipakendiga ühendust võtta aadressil info@eestipandipakend.ee. Õppematerjalide kodulehekülg koos videotega asub aadressil: www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid.

Loodussõbraliku kooli projekti esimesest etapist 2012. aasta sügisel võttis osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku 44 000 pandipakendit. Eelmise aasta oktoobris jätkunud haridusprojektist võttis osa 3200 õpilast üle Eesti, kes osalesid pandipakendite käitluskeskuses korraldatud õppekäikudel.


   04 Märts 2015