www.vnl.ee

Täielikku üleminekut e-riigihangetele toetab nende laialdane kasutus

E-riigihangete osakaal kasvas möödunud aastal seniselt 52%lt 72%ni kogu riigihangete arvust ning selle aasta esimese kahe kuuga on e-hangete osakaal tõusnud 83%ni. Elektroonse keskkonna laialdane kasutamine toetab täielikku üleminekut e- riigihangetele, mille kohustuslikuks muutumine jõustub 2016. aasta aprillis vastavalt Euroopa Liidu direktiivile ja kehtima hakkavale uuele riigihangete seadusele.

„Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu liikmesriike, kus riigihangete töökeskkond võimaldab hanget läbi viia algusest lõpuni elektroonselt,“ ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Armin Lastovets. “Eesti valik, tagada hankijatele tööprotsesse toetav elektrooniline menetluskeskkond, on ennast igati õigustanud, mille tõestuseks on kõrge e-riigihangete protsent.“

Ettevalmistatav riigihangete seaduse eelnõu näeb ette täieliku ülemineku e-menetlustele. Seega peavad kõik hankijad 2016. aasta aprillist avaldama elektrooniliselt hanke alusdokumendid ning võimaldama üksnes elektrooniliste pakkumuste esitamist. Järelejäänud aastat soovitab Lastovets kasutada e-menetluste läbiviimise õppimiseks. „Riigihangete e-keskkonna paremaks kasutamiseks pakub rahandusministeerium nii hankijatele kui pakkujatele tasuta kasutajakoolitusi ning pidevat nõustamistuge,“ viitas Lastovets.

Rahandusministeerium jätkab e-keskkonna arendamisega, et pakkuda veelgi parema funktsionaalsusega töövahendit hangete läbiviimiseks. Euroopa Komisjoni statistika andmetel on Eestis riigihangete korraldamine üks kiiremaid ja odavamaid võrreldes teiste liikmesriikidega.


   06 Märts 2015