www.vnl.ee

Ida PP politseiinfo, 9.03.05

IDA POLITSEIPREFEKTUUR
Jõhvi, Narva ja Rakvere politseiosakonnad
Politseiinfo
9.märts 2005


Möödunud ööpäeval registreeris Ida Politseiprefektuur järgmised olulisemad sündmused:


Vargused

08.03.2005 kella 02.50 paiku aknaklaasi lõhkumise teel Mäetaguse Vallavalitsuse hoones asuvast kabinetist varastati arvutimonitor ja arvutiprotsessor. Kahju selgitamisel.

Ajavahemikul 7.03.2005 kella 15.00 kuni 8.03.2005 kella 8.00 tabaluku lõhkumise teel tungiti sisse Lääne-Virumaal Haljala vallas Aaspere külas asuvasse remondikaarhalli, kust varastati keevitusaparaat, ketalõikur ja kaks tööriistakomplekti. Kahju 14 476 krooni.


Kehavigastuste tekitamine

08.03.2005 kell 13.00 Narva linnas Rakvere tn. 73 asuvas korteris peale ühist alkohoolsete jookide pruukimist Vassili (sünd. 1985) tekitas tekkinud tüli käigus kehavigastused Aleksandrile (sünd. 1985). Isik on kinnipeetud ja toimetatud kainenemisele. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Möödunud ööpäeval tabati Ida Politseiprefektuuri territooriumil kokku 2 roolijoodikut (Jõhvi PO - 1, Narva PO - 1) ja 3 kiiruseületajat (Narva PO).


Ida Politseiprefektuuri vihjetelefoni number on 337 2345. Vihjeid võib saata ka interneti teel vihje@ida.pol.ee .


   09 Märts 2005