www.vnl.ee

Tallinn pole huvitatud miljööväärtuslike alade hoidmisest

Tallinn keeldus ekspertide ettepanekust luua miljööalade planeeringute ülevaatamiseks töögrupp, kuna linna hinnangul ei tohi lasta tekkida olukorda, kus piirangud peletavad eemale investeeringuid.

Mai keskel pöördusid kultuuriväärtuste amet, arhitektide liit, muinsuskaitseamet ning puitarhitektuuri kaitse fond Tallinna poole ühispöördumisega, kus leiti, et linn peaks moodustama töögrupi, mis teeks analüüse ja ettepanekud miljoväärtuslike alade ehituslubade ja planeeringute kehtetuks tunnistamise või kehtivaks jätmise osas.

"Tallinna linnavalitsus sellele pöördumisele ei vastanud, kuigi avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb kirjadele vastata ühe kuu jooksul," rääkis muinsuskaitseameti avalike suhete nõunik Carolin Pihlap BNS-ile. "Augustis saatis muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja Agne Trummal Tallinna abilinnapeale Peep Aaviksoole järelepärimise, millele saabus vastus septembris."

"Kirjast selgub, et säästva arengu ja planeerimise amet arvates on tegemist marginaalse probleemiga, mis "ei osutu üldises linnaehituslikus arengus mõjult määravaks"," rääkis Pihlap. "Oleme nördinud sellisest pahatahtlikust ignorantsusest ja saamatusest. Päev-päevalt kerkib esile aina uusi näiteid, kus ehitustegevust alustatakse just moraalselt ja sisuliselt iganenud ehituslubade ja/või detailplaneeringute alusel."

Suurpärane näide on Pihlapi sõnul Vilmsi 14, kuhu rajatakse 1990-tel väljastatud ehitusloa alusel detailplaneeringuta kuuekorruselist korterelamut. Lisaks nõuavad Kadrioru Köleri 4 maja elanikud linnalt kohtu kaudu kõrvalkrundi ehitusloa tühistamist, sest säästva arengu ja planeerimise ameti otsus lubab ehitada nende kahekorruselise puumaja kõrvale kuuekorruseline betoonelamu.

Kahetsusväärselt venib ka Pihlapi sõnul ka Tallinna miljööväärtuslike alade ehitusmääruste koostamine ja kinnitamine. "Seni peab miljööalade kaitse eest seisma üksi kultuuriväärtuste amet," lisas ta. "Eriti irooniline on, et sellise tegevuse eest vastutab Tallinnas säästva arengu ja planeerimise amet, mille juures on kahetsusväärselt ainus säästlik aspekt ameti nimi."

Muinsuskaitseametile saadetud vastuses märkis linn, et juhused, kui miljööväärtuslikule alale on rajatud ebamastaapne ja ilmselt sobimatu arhitektuurse lahendusega hoone vastavalt kehtestatud, ent moraalselt vananenud detailplaneeringule või varem väljastatud ehitusloale, on üksikud, ega osutu üldises linnaehituslikus arengus mõjult määravaks. "Samas on oluline silmas pidada, et ei tohi lasta tekkida olukorda, kus seatud piirangud peletavad investeeringuid miljööväärtuslikest piirkondadest, mille tulemusena piirkonna heakord halveneb ning hoonestus laguneb või hävineb," märkis linn.  BNS   26 Oktoober 2004