www.vnl.ee

Valitsus ei toetanud tasuta lõunaid kogu põhikoolile

Valitsus otsustas neljapäeval mitte toetada kahte põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu, mis nägid mõlemad ette põhikooli õpilaste koolilõunakulude katmise riigieelarvest.

Valitsus lähtus eelnõu mitte toetades rahandusministeeriumi seisukohast, mille kohaselt ei näe riigi eelarvestrateegia aastateks 2005-2008 ette koolilõuna toetamise laienemist 5.-9. klassile, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Ühe eelnõu algataja - Keskerakonna fraktsiooni poolt esitatud väitele, et madalama elatustasemega maakondades on lapsed alatoidetud, selgitas rahandusministeerium vastuseks, et neis maakondades on ka koolilõuna maksumus madalam. Üle jäävaid vahendeid ja kohalike omavalitsuste lisatulusid kasutades saavad koolid valitsuse hinnangul võimaldada tasuta lõunat ka vanematele kooliõpilastele.

Teine eelnõu, mille algatasid riigikogu Sotsiaalliberaalide saadikurühma kuuluvad Olev Laanjärv, Mark Soosaar, Peeter Kreitzberg, Jaanus Marrandi, Sven Mikser ja Liina Tõnisson ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon, nägi ette ka õppevahendite kompenseerimist suuremas mahus.

Valitsus arvestas oma otsuse tegemisel rahandusministeeriumi seisukohta, mille kohaselt on riigieelarvest õppevahendite soetamise summad ette nähtud ning nende jaotamine tuleks jätta koolide ja hoolekogude pädevusse.  BNS   21 Oktoober 2004