www.vnl.ee

Uusi Eesti juhilube on valmis trükitud 5000

Oktoobris trükiti ligikaudu 5000 Euroopa Liidu kujunduses uut Eesti juhiluba, millest suur osa on taotlejatele üle antud.

Selle aasta lõpuks lõpeb 2700 juhiloa kehtivus. Järgmisel aastal suureneb autoregistrikeskuse (ARK) teatel kehtivuse kaotanud juhilubade arv iga kuuga, näiteks juulis kaotab kehtivuse peaaegu 10.000 juhiluba. Uusi lube hakkas ARK väljastama oktoobri alguses.

Lisaks on Eestis ligi 30.000 esmase juhiloa omanikku, kelle load kaotavad kehtivuse tänasest kuni 1. juulini ja nad peavad loa välja vahetama.

ARK kutsub kümneaastase kehtivusega juhiluba vahetama õigel ajal. Arutluse all oleva EL-i juhilubade direktiivi kohaselt lähevad kümneaastasele kehtivusajale üle kõik liikmesriigid.

Esimesed juhiload taasiseseisvunud Eestis andis ARK välja 1994. aasta novembris ja esimestel loaomanikel on käes aeg vahetada load uute vastu.

Uus luba väljastatakse kümne tööpäeva jooksul. Kuna kehtivuse kaotanud juhiloaga ei tohi sõidukijuhina liikluses osaleda, soovitab ARK alustada lubade vahetamist kuu aega enne kehtivusaja lõppemist.

Kõigi Eesti kodanike juhilubade vahetusprotsess toimub järk-järgult vastavalt sellele, millal kasutusel olevad juhiload kehtivuse kaotavad. Hetkel kasutusel olev suureformaadiline juhiluba on kehtiv kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

"Uus krediitkaardi mõõtmetega juhiluba sisaldab rohkem informatsiooni ja on tänu ühtsele koodisüsteemile kergemini arusaadav iga liikmesriigi ametnikule, sõltumata tema emakeelest," ütles ARK-i personali- ja üldosakonna peaspetsialist Jaana Torn.  BNS   01 November 2004