www.vnl.ee

Päästeteenistuse ööpäev

Päästeameti Koordinatsioonikeskuse ööpäeva sündmuste ülevaade
02.02.2006 kell 07:00 - 03.02.2006 kell 07:00
14
Tulekahju
1
Demineerimise väljakutset
0

1
Transpordiavariid, mille likvideerimisel vajati Päästeteenistuse abi

Suuremad / olulisemad sündmused:
1.
Tulekahjud:
1.1
-
2.
Liiklusõnnetused:
2.1
-
3.
Demineerimistööd:
3.1
02. veebruaril teatati detonaatori osade ning koti püssirohu leiust Tallinnas ühes Reimani tn elumaja korteris. Demineerijad toimetasid lõhkeaine ohutusse paika.
4.
Muud sündmused:
4.1
02. veebruaril jätkusid tööd Lääne- ja Harjumaa rannikul. Merevalvekeskuse poolt avastati väiksem reostus ja hulk hukkunud linde Suur-Pakri kirderannikult, samuti avastati hukkunud linde ka Lohusuu sadama piirkonnas ning Pirita rannast.
Peamises reostuse piirkonnas Harjumaal Keibu lahest kuni Vihterpalu jõeni tegeleti saaste korjega rannalt ning võimalike reostuskollete otsimisega. Kokku korjati 0,5m3 reostust- sellest enamik Keibu lahe Marga kraavi suudme ümbrusest ning Risti nina lääneküljelt. Hukkunud linde korjati ca 400; määrdunud lindude pesu on korraldatud Läänemaa Päästeteenistuse Nõva komando ruumides.
Lähipäevadel tööd jätkuvad.
4.2
03. veebruaril kell 05.18 kutsuti päästjad appi Saaremal Kaarma vallas Nasva külas asuvasse OÜ-sse Saaremaa Kala . Meesterahvas oli soolasegamise seadmesse jalgupidi kinni jäänud. Päästekomando vabastas kannatanu ning kiirabi viis ta Kuressaare Haiglasse




Täpsem informatsioon:
Päästeameti pressiesindajalt, tel: 52 52 112 või e-post: press@rescue.ee


   03 Veebruar 2006