www.vnl.ee

Rakvere PO politseiinfo 22.02.06

Möödunud ööpäeval registreeriti Rakvere osakonnas järgmised
sündmused:

Kehaline väärkohtlemine
16.veebr lükkas 27-aastane Natalia Tapal Hommiku pst maja trepikojas
19-aastast Marleeni, mille tagajärjel viimane kukkus

Vargus
Ajavahemikul 16.-21.veebr murti remonditavasse Kõrtsi tallu Altja
külas ja varastati kompressor, käsiketassaag, suruõhuvoolik ja
naelapüstol. Kahju hindab avaldaja 5650 krooni

Muu
Ajavahemikul 14.-21.veebr lõhuti Sõmeru vallas Andja külas suvemaja
aken. Akna lõhkumisega tekitati omanikule kahju 700 krooni   22 Veebruar 2006