www.vnl.ee

Eesti kohustub hoiduma altkäemaksust välisriigi ametnikule

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Eesti ühinemise rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooniga.

Konventsioon kriminaliseerib nende isikute käitumise, kes annavad välisriigi ametiisikule altkäemaksu, et saada soodustusi rahvusvahelises äritegevuses, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja.

Konventsiooni osalisel on kohustus võtta täiendavaid meetmeid altkäemaksukuritegude tõkestamiseks, eelkõige läbipaistva raamatupidamise ning riikidevahelise koostöö korraldamise kaudu.

Konventsioon defineerib altkäemaksu andmist kui hüve pakkumist, lubamist või andmist ametiisikule eesmärgiga mõjutada tema ametikohustuste täitmist. Konventsiooni osalisriigi seadusandlus ei tohi sisaldada konventsiooniga võrreldes täiendavaid kriteeriume isiku süüdimõistmiseks altkäemaksu andmises.

Konventsiooniga ühinemine Eesti jaoks suuri muudatusi kaasa ei too, kuna riigisiseselt on kõnealune valdkond juba sarnaselt reguleeritud.

OECD liikmesriigid ja viis mitteliikmesriiki võtsid vastu rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni Pariisis 21. novembril 1997. Ametlik allkirjastamine toimus sama aasta 17. detsembril ning konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 15. veebruaril 1999.  BNS   18 November 2004