www.vnl.ee

Riigikogu kiitis heaks loovisiku seaduse

Riigikogu kiitis neljapäeval heaks viis aastat ette valmistatud loovisikute ja loomeliitude seaduse.

47 poolt- ja ühe vastuhäälega kinnitatud seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust, kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi.

Seadus peab loomeliitudele eraldatava toetusega tagama loovisikutele, eelkõige vabakutselistele, elementaarse toimetuleku ning sotsiaal- ja ravikindlustuse ka võimalike loominguliste või tervislike kriiside ajal, põhjendas eelnõu algatanud kultuuriministeerium.

Seadus reguleerib loovisikuid ühendavate ja esindavate erialaste loomeliitude staatust ja funktsiooni. Sätestati loomeliidule riigieelarvest toetuse eraldamise alused ning kord. Ka loomeliitu mittekuuluvatel vabakutselistel loovisikutel on eelnõu kohaselt võimalus saada loometegevuse toetust.

Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada neil, kes ei tööta töölepingu alusel, ei õpi statsionaarselt ega teeni kaitseväes. Iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on palga alammäär, millele lisatakse sotsiaalmaksu summa. Praegu on miinimumpalk 2480 krooni.

Möödunud aastal sooviti sätestada, et kirjanikud, heliloojad, kunstnikud ja arhitektid saaksid õiguse arvata oma loometööga teenitud tulust maksuvabalt maha 45.000 krooni. Aastas oleks sellised soodustused riigile maksma läinud vähemalt 25 miljonit krooni. Tuleva aasta riigieelarves on seaduse jaoks planeeritud 4,8 miljonit.

Riigikogu lükkas tagasi ettepaneku lisada loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõus käsitletud loomeühenduste loetellu ka ajakirjanike liit.  BNS   18 November 2004